Русский
Select language:
It is currently 03 Mar 2024, 11:45

All times are UTC + 2 hours [ DST ]

Post new topic Reply to topic  [ 1125 posts ]  Go to page Previous  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 75  Next
  Print view | E-mail friend Previous topic | Next topic 
Author Message
PostPosted: 10 Dec 2020, 15:46 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Ессе на тему «Необхідність взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства» у вирішення проблем раціонального використання та збереження водних ресурсів.

Проведення децентралізації в Україні актуалізує питання необхідності взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в напрямку підвищення ефективності природоохоронної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Створення об’єднаних територіальних громад призводить до збільшення територій комунальної сфери управління та земель комунальної власності, якими управляють громади через виборчі та виконавчі органи місцевого самоврядування.
Здійснення функцій державного нагляду (контролю) за виконанням органами місцевого самоврядування обмежується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування «Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень».
Враховуючи проблему того, что органи місцевого самоврядування у складі виконавчих комітетів, як правило, не мають власних структурних підрозділів, які реалізують повноваження у сфері охорони навколишнього природного середовища і ці повноваження у ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» поєднані з повноваженнями у сфері земельних відносин, а саме: Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища -
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;
2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
{Підпункт 3 пункту "а" частини першої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 322-VIII від 09.04.2015}
{Підпункт 4 пункту "а" частини першої статті 33 виключено на підставі Закону № 465-IX від 16.01.2020}
5) оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, що створені за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги та передані органу місцевого самоврядування, згідно із Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних";
{Пункт "а" частини першої статті 33 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року}
б) делеговані повноваження:
1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
{Підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 33 виключено на підставі Закону № 402-VII від 04.07.2013}
3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
{Підпункт 3 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 1377-IV від 11.12.2003}
4) погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
{Підпункт 4 пункту "б" частини першої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012}
5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
{Підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 969-IV від 19.06.2003}
7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
{Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 1825-VI від 21.01.2010}
7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
{Підпункт пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 1825-VI від 21.01.2010}
8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;
{Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 1377-IV від 11.12.2003}
10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
{Підпункт 10 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 1377-IV від 11.12.2003}
11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;
{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено підпунктом 11 згідно із Законом № 254-IV від 28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року}
12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;
{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено підпунктом 12 згідно із Законом № 1825-VI від 21.01.2010}
13) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;
{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено підпунктом 13 згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}
14) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону;
{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом № 233-IX від 29.10.2019}
15) надання податковим органам у строки та в порядку, встановлені Податковим кодексом України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території відповідної сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 465-IX від 16.01.2020}
2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи.
{Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1377-IV від 11.12.2003}

Реалізація зазначених повноваження не відображає екологічної проблематики та визначених законодавством напрямів природоохоронної діяльності, які постають у повсякденній життєдіяльності громадян, обєднань громадян та територіальних громад, передусім у сфері охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів, які визначені Водним кодексом України;
стаття 6. Власність на води (водні об'єкти):
Води (водні об'єкти) є виключно власністю Українського народу і надаються тільки у користування.
Український народ здійснює право власності на води (водні об'єкти) через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.
Окремі повноваження щодо розпорядження водами (водними об'єктами) можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади та Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин
До відання сільських, селищних, міських та районних у містах рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить:
1) здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
2) контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
3) встановлення правил загального користування водними об'єктами в порядку, визначеному статтею 47 цього Кодексу;
4) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств та інших об'єктів в разі порушення ними вимог водного законодавства в межах своєї компетенції;
5) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою дією, залучення у встановленому порядку до цієї роботи підприємств, установ і організацій;
6) організація інформування населення про стан водних об'єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод;
7) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин у межах своєї компетенції.
{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 997-V від 27.04.2007, № 5456-VI від 16.10.2012}

Актуальність і законодавча неврегульованість процессів кліматичних змін найбільше стосується розвитку кризи водозабезпечення та доступу населення до водних природних ресурсів.
Загрозою природного та техногенного характеру є розвиток посух у сільській місцевості, зменшення об’єму доступних водних ресурсів, які використовуються для питного водопостачання і тих, що формують водність та поверхневий сток джерел, струмків та річок.
Пожежна небезпека внаслідок зменшення водності природних територій додатково може загострюватись через обмеженість доступних водних ресурсів, які придатні для пожежогасіння.

Автор радиоэколог, медицинский психолог, сегодня 10.12.2020 года.

Асса - начать бы песню петь,
шаблюкой ветру бы свистеть.
О, - гэй, - на палубу свистать,
козакам дружно к вёслам стать!
Расправить парус - курс вперёд!
Держи руль крепко, - рулевой!
Но, - бац... и нэт совсем воды.
И, что - "труба", "приплыли" мы?

По каплям реку воссоздать,
Земле помочь нас напитать.
Терпения набраться, сил;
и ум, как лошадь, запрягти...
Как урожай собрать воды,
и ею землю окропить,
не дать усохнуть летом древу,
и сохранить лес у реки.

От мелких капель текут реки,
что несказанно велики.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 12 Dec 2020, 16:08 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Куда идём, щас, расскажу,
то, что увидел, - напишу.
Социализма больше нет, -
погаснуть может скоро свет.
А очереди, вновь, - появились,
капитализьмом возродились?
Мне, помню, было до 6-ти (лет),
ходил в дестсад я, как на свет.
Был путь вдоль газовой трубы,
в пути, с начала, стоял тир.
Деревьев было, - почти лес,
бывало страшно в темноте.
Но, вдоль трубы - расчищен путь,
и всё работало, что - жуть.
Да, не приятно, - ГРП, порой воняло,
но, везде, таблички были - не палить.
А, много - кто любил курить,
таблички там - "Взрывоопасно!"
Учили в детстве, не напрасно,
со спичками, нам, - не шутить.
А, в тире, отставник сидел,
курил, быть может, даже пил,
но дисциплину не пропил,
стрелять умел он, тоже, - метко;
на нашем кладбище, он -первый.
Капитализьм пришёл с умом,
но, ум, скорей, отдельно шёл?
Уже, давно, как тира нет,
там разместился туалет.
Теперь начал расти базар,
из старых труб забор восстал,
а эти трубы - сикось-накось,
за газовой трубой стоят.
Наверно, ум, отстал был где-то...
Так, на заборе ГРП, надели трубы от базара.
Сказать здесь нужно, - пидпыс здесь.
Такое - смоврядування;
безвладдя - анархизма владдя.
Но, как эколог, я спокоен, -
труба, це - не смертельна зброя.
В ответе тот, кто захватил,
и пусть труба в земле лежит,
её забор и не обтяжет,
кто откопает - не утащит.
Вот, только новую трубу,
навряд ли скоро прокладут...
А, всё, что новое - незя!
Нам скажут, даже олигарх,
считать начнёт, что всё - в убыток,
что не идёт ему на прибыль.
В Китай ушёл куда-то свет,
и стал как квантовый компьютер,
но, были бы дела как жизнь...
Война не хуже "мира" будет?

Автор стихотворения - радиоэколог, медицинский психолог, 12.12.2020.
Переклад вiрша неможливий, бо будуть лише матюки


Top
 Profile  
 
PostPosted: 13 Dec 2020, 23:01 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Хренею я от наших СМИ.
"Там кто-то в бункере сидит,
ха-ха - хи-хи..."
Смешно, наверно, то, что молот,
в противоракетной обороне,
поможет им... Ха-ха, хи-хи?
Продолжить нужно мне писать,
опять про квантовый компьютер,
про то, что он хреново думал,
и начал снова думать я.
И, из хорошего, подумал,
что там, в шкафу стоит коньяк,
лет семь назад 5 звёзд в нём было,
а сколько звёздочек сейчас?
Чего молчишь, тупой компьютер, -
забыл как людям отвечать?
Теперь пошла мысля про горы.
Быть-может бункер крепче гор.
Вина я лишь немножко выпил,
чтоб со своей быть головой.
О, как велик ты - Арарат,
тебя не сдвинет булава.
То, что поменьше - может сдвинуть,
немножко, даже Крым подвинуть?
Босфор закрыть и Дарданеллы,
ледник вернуть, потопа время?
А, замолчать и повод нужен,
мгновенье, чтоб про мир подумать.
Когда у нас отжали Крым,
молчал чего-то армянин.
Азербайджанец объявил то,
что в войне он победил,
и даже дал войне названье.
Его и "съели", промолчавши...
Армянки вспомнил я глаза,
и захотел ещё вина.
Но, крепкий не её коньяк,
могу я, даже, быть дурак,
и, как дурак - радиоэколог,
чтоб думал квантовый компьютер,
что я в стихе зашифровал.
Подсказка - шифр "АРАРАТ"
Сегодня 13.12.2020 года от Рождества Иисуса Христа.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 14 Dec 2020, 22:48 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
https://librebook.me/
Повесть временных лет
«Так начнем повесть сию…»

(Издержки из выше указанного текста)
По потопе трое сыновей Ноя разделили землю – Сим, Xaм, Иaфeт....

Иафету же достались северные страны и западные: Армения Малая и Великая…., Дунай, Днепр, Кавкасинские горы, то есть Венгерские, а оттуда до Днепра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, которая течет на восток в часть Симову....

По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама – южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошел и народ славянский, от племени Иафета – так называемые норики, которые и есть славяне.
Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные – поморяне.
Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем – славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской.

Комментарий авторский - этот текст - исторические поиски начальной системы отсчёта по теме "АРАРАТ".
радиоэколог, 14.12.2020 года от Рождества Иисуса Христа


Top
 Profile  
 
PostPosted: 15 Dec 2020, 07:56 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Создайте лезвие ножа,
по толщине, как лист бумаги,
с одной зеркальной стороной,
и чёрной, чтоб была вторая.

О этом думал я вчера,
но не успел, устал, был думать.
Я не боялся умереть,
и не боялся не проснуться.

Это – не тама «АРАРАТ»,
а тема – «квантовый компьютер»,
пример я «спина» подбирал:
«один» и «ноль» - конкретно будет.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 15 Dec 2020, 10:53 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Изучение темы "Квантовый компьютер" привело к обоснованию постановки задачи "Создание квантового ножа", что необходимо для изучения оптических свойств квантового пространства (среды) и изучения понятия "Квантового потенциала оптической среды".
Это можно считать "прелюдией" по теме "АРАРАТ".
автор радиоэколог, медицинский психолог, сегодня 15.12.2020 года от Рождества Иисуса Христа.
Разложит мысли, Бог, на кванты и тело всё моё на прах,
наверно смерть такою будет, но, что я в силах поменять?


Top
 Profile  
 
PostPosted: 16 Dec 2020, 14:41 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
«О точности мышления «0,0» до двух порядков величин» или поиск причин дефицита водных ресурсов, экологического кризиса и климатических изменений.

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду
Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду
До земель природно-заповідного фонду включаються природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва).
Аналітичні невідповідності першого порядку:
1. Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами.
- 1. До земель природно-заповідного фонду включаються природні території (водні об’єкти у тексті ст. 44 зникли).
2. Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами…
- 2. До земель природно-заповідного фонду включаються природні території, а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва)…
3. Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами.
- 3. Прибережні захисні смуги, які представлені заплавами річок, являються ділянками суші, чи водного простору?
Якщо відповідь на питання (-3.) Не однозначне з наукової точки зору і немає розуміння того, що заплави річок є найбільш уразливими територіями (землями водного фонду), тоді створюються передумови для зникнення заплав річок та самих річок, що призводить до незворотних кліматичних змін.)
Аналітичні невідповідності другого порядку:
І. Чому землевласники та постійні землекористувачі позбавлені права створювати (оголошувати) на земельних ділянках, якими вони користуються (розпоряджаються), що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення або резервувати такі території, з встановленням природоохоронних обмежень на їх використання, як для земель природоохоронного призначення?
ІІ. Чому землевласники та постійні землекористувачі позбавлені права створювати (оголошувати) на земельних ділянках, якими вони користуються (розпоряджаються), що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, тимчасові об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення, з визначенням певного строку існування такого об’єкту, або передбачуваного строку особливої природоохоронної, екологічної, наукової, естетичної, рекреаційної та іншої цінності такої території?

Перевод этого текста на русский язык является дополнительной не оплачиваемой работой.
Автор аналитического анализа и составитель текста радиоэколог, медицинский психолог, 16.12.2020 года.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 18 Dec 2020, 16:59 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Философское размышление о времени.

Хочу про море написать,
и о рыбалке что-то вспомнить,
как догорал костёр в ночи,
под шелест волн в спокойном море…

Светил маяк, рейд кораблей,
далёким то, что было, - стало,
не настоящим, этих дней,
а дней прошедших, и усталых.

Мечты прошли, исчезла быль.
Забылось и не вспоминалось,
не то, что, что было; и кто – был;
а море и земля остались.

И кто-то делит, кто-то – нет,
а, кто-то, даже, забывает,
и кто-то хочет запретить,
чтоб лучшее не вспоминалось.

Даже делёж времён идёт:
кому – «один», кому-то – «ноль».
Господь, всё знающий, молчит.
Молчанье – «ноль» или «один»?

автор стихотворения - радиоэколог, медицинский психолог, 18.12.2020 года.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 20 Dec 2020, 23:34 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Если мне доведётся интегрироваться в НАТО, то дальше нашего полигона "интегрироваться" не буду, пусть кому надо, интегрируется туда.
Программа индивидуальной испытательной интеграции: "Разработка санитарно-эвакуационного транспорта "Марсианский"".
Концепция: "Двухосное основное шасси на жёсткой раме с блокируемым бортовым приводом каждой пары колёс с дополнительным передним и задним одноосным шасси с приводом на каждое отдельно управляемое колесо".
Автор концепции и испытатель чернового недоделанного "прототипа-образца" - радиоэколог, медицинский психолог.
Для того, чтобы понять о чём идёт речь, представьте себе БРДМ или ЕБР у которого средние колёсные тележки являются не опускаемыми, а основными, а передние и задние мосты с регулируемым клиренсом, индивидуальным приводом и управлением.
20.12.2020 года от Рождества Иисуса Христа.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 21 Dec 2020, 14:00 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Изостатическое понятие "нулевого времени".
Предположим, что гравитационное взаимодействие, согласно формуле Исаака Ньютона происходит в абсолютной системе физического взаимодействия, которая не зависит от времени, а время проявляется лишь как физические признаки взаимодействия тел (масс), обладающих разными свойствами. F=G (m1 x m2)/r^2
Является ли понятие "Энергия" свойством материи, обратным или противоположным гравитационному взаимодействию (E=mc^2).
Чем же тогда является "Нулевое время", если не понятием изостатического равновесия двух противоположных материальных физических процессов (сжатия и расширения)?
Понятие "Абсолютное время" более полно характеризует гравитационное взаимодействие, согласно теории гравитации и формуле Исаака Ньютона.
Понятие "Относительное время" характеризуется основной формулой теории относительности Альберта Эйнштейна.
Понятие "Отсутствие времени" может характеризоваться гипотетическим условием абсолютного вакуума.
Чем на самом деле является понятие "время" определить не представляется возможным.
Автор исследования - радиоэколог, медицинский психолог, сегодня 21.12.2020 года от Рождества Иисуса Христа.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 22 Dec 2020, 22:13 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
О "Чёрной дыре и объёмно-вакуумной детонации, как о "Времени "ноль в степени ноль".
В детстве я заболел, была температура. Ночью мне приснился кошмар, что я нахожусь в Космосе и никого рядом нет. Я начал думать: почему я живой, на мне нет скафандра, я должен умереть. Я закричал или во сне или проснувшись: мама. Когда я проснулся, мать была рядом и успокоила меня.
Этот сон был "виртуальной реальностью", я никогда не был в Космосе.
Понимание понятий: "Чёрная дыра и объёмно-вакуумная детонация, как потенциальная изодинамическая характеристика времени "Ноль в степени ноль", по психологическому страху схожа с моим детским кошмаром.
Автор текста радиоэколог, медицинский психолог, сегодня 22.12.2020 года от Рождества Иисуса Христа.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 23 Dec 2020, 18:33 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Сегодня дочитал книгу С. П. Ипатенко, А. С. Ипатенко "Новое о физике Земли" (или введение в геономию - новую науку о Земле)
Отрывок из книги (стр. 182): "Вполне возможно, что в предыдущие циклы круговорота материков, воды на планете было меньше, и она успевала кристаллизировать только верхнюю часть разрезов щитов и платформ. Не исключено, что большая часть воды планеты на первых порах сохранялась в виде льда, а потом резко растаяла, оставив следы ледниковых периодов. Мы уверены, что ответ на этот вопрос нам в ближайшем будущем даст сводная наука о Земле - геономия. Единственное, что можно сегодня предположить по совокупности данных, что вода на планете в столь больших объёмах появилась как-то быстро и неожиданно, до этого её хватало только на процессы выветривания".

Комментарий к этому тексту: думайте сами, решайте сами, но не только от нас зависит то, чему быть, относительно геологических процессов осадконакопления и метаморфизма на Земле.

составитель текста радиоэколог, медицинский психолог, сегодня 23.12.2020 года от Рождества Иисуса Христа.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 27 Dec 2020, 11:28 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
О стратегии развития зоны отчуждения (на 2 пятилетки:))

Не буть так грустно, как смешно,
но, что-то делать, всё-же надо,
и, помнить, что проходит всё,
и, в жизни, всё успеть нам надо.

О модульных мини АЭС.
Многоблоковая мини АЭС может являться перспективным развитием атомной энергетики в Украине.
Произвольное размышление, как не специалиста в атомной энергетике и электротехнике, т. е. моё:
1. При строительстве мини АЭС модульно-многоблоковой, скомпонованной одной производственной площадкой, индивидуальной и централизованной системой управления, напрашивается аналогия с ракетными шахтно-пусковыми установками. То есть такая многоблоковая мини-АЭС должна строится изначально, как единый комплекс, рассчитанный на проектный срок эксплуатации, после которого сниматься с эксплуатации единым производственным комплексом.
2. Аналогия с ракетными шахтно-пусковыми установками на случайна, если кто-то смотрел в Интернете видеоролики о системах безопасности Белорусской АЭС, то может понять, что требования по конструкционной и эксплуатационной безопасности очень похожи.
3. Почему реакторов 4, а не 3 или 2, не 8 или 16? Потому, что попарно считать легче и удобнее. Вчера разбирал (не знаю или правильно назову) многофазный асинхронный электродвигатель с 16 разнесёнными обмотками 16 статоров, объединённых двумя медными проволоками с 4 точками крепления к блоку питания и управления. Старался аккуратно разбирать, но понять полностью принцип действия этого электродвигателя и системы его управления не смог. Понял, что такая система должна отличаться низкой инерционностью, хорошей устойчивостью к динамическим нагрузкам, в т. ч. отрицательным (тормозной эффект), сбалансированностью, уравновешенностью (статической и динамической), пошаговой прогнозированностью, и точной (низкой) импульсной управляемостью.
4. Вопрос воды мной не рассматривался по нулевому принципу, потому, что электродвигатель и устройство, работающее на его основе - система электромагнитная, работающая в несмачиваемом состоянии, при нормальной влажности и нормальном атмосферном давлении.
5. Водо-водяной модульный мини реактор без воды работать не может, но принцип его действия не относится к моей компетенции, меня интересовали только некоторые проблемы безопасности модульной компоновки, так сказать структура и архитектура, с точки зрения безопасности, объединения нескольких модульных мини атомных энергоблока в одну систему управления по типу атомной электростанции.

По стратегии развития зоны отчуждения, которая касается развития Черноморско-Балтийского водного коридора считаю необходимым написать следующее: переведите эту стратегию на Белорусский язык и Польский язык и вам станет на много понятнее о проблематике безопасности и перспективности этого проекта в т. ч. по проблемам водоснабжения водо-водяных реакторов.

С учётом тенденции к климатическим изменениям и особенностей структуры (энергетической) промышленности Украины эта проблема, наверное, прежде всего актуальна для Запорожской АЭС, но о программе её развития мне, на данный момент, ничего не известно.

За прогнозирование ситуации по загрязнению америцием-241, ураном и плутонием, спасибо.

Не грустно мне и не смешно,
есть перспектива улыбнуться.
Работа это или что?
Похож я на "радиоэколог"?


Top
 Profile  
 
PostPosted: 28 Dec 2020, 03:02 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Чтобы не забыть: обдумывал способ гравитационного, электромагнитного и магнитного определения металлов (и их средне и долгоживущих изотопов) в растворе дистиллированной воды на основе капиллярного эффекта и эффекта смачивания, как альтернативный способ квантовой спектрометрии.
Интересно: изменяются ли оптические свойства дистиллированной воды, в оптически неоднородных средах и в пограничном слое разделения двух сред, при капиллярном эффекте и эффекте смачивания, в зависимости от изменения гравитационной массы растворённых в ней атомов тяжёлых металлов, их окислов и оксидов?
Предположительно изменение свойств смачиваемой поверхности и гравитационных свойств капиллярного столба в зависимости от локальных гравитационных аномалий, спровоцированных тяжёлыми металлами может измеряться оптическими приборами в абсолютных величинах (по высоте капиллярного столба) и относительных (по изменению оптических свойств воды, спровоцированных локальными гравитационными аномалиями тяжёлых металлов, их окислов и/или оксидов.
Автор текста и мыслей - радиоэколог, медицинский психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 28 Dec 2020, 16:09 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1120
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Изменение свойств смачиваемой поверхности и гравитационных свойств капиллярного столба в зависимости от локальных гравитационных аномалий, наверное, является проблемой определения гравитационных волн.
1. При допущении того, что гравитационное взаимодействие происходит в абсолютном времени, то есть со скоростью, которая не зависит от скорости света, оптическая фиксация гравитационных волн технически не осуществима.
2. При допущении того, что гравитационное взаимодействие имеет характер изостатической гравитационной уравновешенности, изменение изостатической гравитационной уравновешенности проявляется в инерционном пространственном, материальном и энергетическом движении.
3. Условие изостатического гравитационного равновесия материи и вакуума не поддаётся определению ни по геометрическому принципу (теория Альберта Эйнштейна) ни по гравитационному (теория Исаака Ньютона).
4. Исходя из вышеизложенных размышлений, понятие "Время" не поддаётся определению, как общий критерий изостатической гравитационной модели или динамической гравитационной модели Бытия.

Автор исследования понятия "Время" - радиоэколог, медицинский психолог, сегодня 28.12.2020 года от Рождества Иисуса Христа.
Спасибо за внимание.
Если Вы нашли ошибки в этом тексте, напишите, пожалуйста, о этом в своём комментарии.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1125 posts ]  Go to page Previous  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 75  Next

All times are UTC + 2 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  Powered by phpBB ©