Форум Чернобыль-ТУР / Chernobyl-TOUR forum
http://forum.chernobyl-tour.com/

Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше время.
http://forum.chernobyl-tour.com/viewtopic.php?f=5&t=702
Page 76 of 76

Author:  радиоэколог [ 04 Mar 2024, 13:24 ]
Post subject:  Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше врем

"Про оновлення інформації на сайті (не на цьому)."
(вірш роздуми про альфа-частку)

Учора камні я копав, сьогодні в руки лінзу взяв,
за браком (відсутністю) інших інструментів,
через неї камінь розглядав.

У лінзи випукла поверхня збирає проміні у себе,
а на опуклої поверхні, із стелі ламп зображень є.
Відбите світло видно краще, від лампи ближньої воно,
перекриває сектор зору, не видно камінь через нього.
На цім зображенні від лампи і ще зображення двох ламп –
це є зображення вторинні від внутрішнього відбиття.
Міняю фокус лінзи, я, її наближуючи з оком,
це світло лампи віддаляє, але вона висить на стелі, -
фантом це (від) світловідбиття.
Висить і друга лампа, світить, вона фантом свій теж дає,
але є поле зору різним, опуклий фокус меншим є.
Система ця стаціонарна, квазістабільний її стан,
На ці властивості оптичні, розпад ніяк не повпливав.
Дисперсія зображень менша, коли у зору менший кут,
від ламп зображення вторинні (внутрішнього відбиття),
є меншими, чим основне (прямо відбите),
я бачу їх до себе ближче, і їх у полі зору – три (одне велике і два малих).
Перевернув на кут Пі лінзу, до ока випукла вона,
змінили розміри всі лампи, перевернулися на Пі,
і, в полі зору, їх чотири.

Так, думав я про альфа-частку, енергії потенціал,
і про бар’єр енергетичний, що він насправді означає;
який у електрона імпульс, коли є випуклим протон,
з протоном іншим є опуклість, чи є упуклість міжпротонна;
який зв'язок протон-нейтронний і у протон-нейтронних пар,
щоб утворилась альфа-частка, її заряд, потенціал,
як осцилюється нейтрино в полі нейтрона у ядрі,
або на полі у протона, яка різниця в цьому є?
Як цю побачити різницю, який її діапазон, якщо він 0,1 еВ, –
опуклість – випуклість чого?
Який процес взаємодії міняє напрямок нейтрино,
і стан його енергетичний змінитись може після цього?

Якщо втомились Ви читати, чи уявити ці слова,
то, - спробуйте намалювати, і перевірити вірша.

04.03.2024, автор вірша-роздума, - радіоеколог, медичний психолог.
На сайті (не на цьому) щось змінити треба,
можливо перевірять щось.
Не знаю, - зміни як придумать,
щоб було світло від цього.
Дурню не хочу написати,
невідповідність з тим, що є.
Хто хоче казки розказати,
то напишіть ось тут про це.

Якщо у Ває є будь-які практичні зауваження до правильності фізичної сутності цього вірша,
Ви можете написати про такі зауваження тут, вони будуть враховані, і цей вірш,
за наявності у мене такої можливості, відредагується.

Роздуми про фізичний смисл вірша
"Про оновлення інформації на сайті (не на цьому)."
(вірш роздуми про альфа-частку)

Якщо представити систему з двох протонів, то між ними, очевидно, повинні діяти електромагнітні сили взаємного відштовхування, але якщо ці протони пов'язані в атомному ядрі силами ядерної взаємодії у сукупності з двома нейтронами, то нейтрон, як елементарна частка, що має у "зв'язаному стані" електрон може розподілити енергію звязку електрона між двома протонами але, при цьому важче розподілити енергію нейтрино (антинейтрино) бо чим менший розмір елементарної частки тим важче заставити таку частку квантуватися (ділити свою енергію). Таким чином, емпірично, система протон-нейтрон не є симетричною, така властивість цієї асиметричної системи утворює так звану "енергетичну яму", яка сприяє для утворення інвесійної пари: протон-нейтрон/протон-нейтрон, яка представляє собою ядро атому гелію або альфа-частку.
Процес утворення інверсійних пар протон-нейтрон/протон-нейтрон у ядрах атомів важких хімічних елемепнтів може мати статистичний ймовірнісний характер, який залежить від поєднання багатьох просторово-координаційних і енергетичних умов атомного ядра, та може мати залежність від часу, яка прямо пропорційна ймовірнісній залежності поєднання координат нуклонів атомного ядра та енергетичних умов в утворення окремого стійкого коливального контуру інверсійної пари протон-нейтрон/протон-нейтрон і, практично, характеризується періодом розпаду (напіврозпаду) атомного ядра.

04.03.2024 автор тексту (особистої думки) - радіоеколог, медичний психолог.

Якщо у Ває є будь-які практичні зауваження до правильності фізичної сутності цього опису, Ви можете написати про них тут, і я постараюся виправити цей текст з урахуванням Ваших зауважень.

Author:  радиоэколог [ 18 Mar 2024, 22:13 ]
Post subject:  Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше врем

Про час, як поняття "ізостатитчної рівноваги".
В геономії, - науці про Землю, є поняття ізостатичної рівноваги, яке означає, що на певній глибині літосфери сили зовнішнього і внутрішнього тиску перебувають в стані рівноваги. Такий стан є досить умовним поняттям балансу усіх сил, які діють на поверхню (шарового сегменту), яка характеризується умовним станом ізостатичної рівноваги.

Теперішній час теж досить умовно можна охарактеризувати поняттям "ізостатичної рівноваги часу", тобто - певним балансом між часом минулим, який пройшов, і майбутнім часом, який ще не настав.
Але характеристикою часу теперішнього життя, як і у минулому, є настання певних подій, які у свідомості людей стають "ознакою часу".
Визначальними природними подіями для живої людини є зачаття, народження і смерть.
Усі інші події, які відбуваються у житті людини можна охарактеризувати як події набутого досвіду, тоб-то події суб'єктивного сприйняття часу.
Процес життєдіяльності людини (гомеостазу) теж можна охарактеризувати як процес свідомого і несвідомого прагнення і набуття стану "ізостатичної рівноваги" обмінних процесів людини і навколишнього природного середовища.

Як кажуть видатні фізики сучасності (приблизно так): що для створення будь-якої серьозної теорії необхідно знайти (сформулювати) фундаментальні принципи симетрії.
На практиці, в житті, переважно виходить так, що симетрія, є певним ідеалізованим поняттям свідомості людини до якого вона прагне, проте, на практиці людина стикається з асиметричними випадками повсякденності до яких намагається пристосуватися, що по суті і є певним прагненням до ізостатичної рівноваги між внутрішнім самопочуттям людини і умовами навколишнього природного середовища.

Знайома мені вчена людина, яка вивчала труди В. І. Вернадського (про біосферу, геохімію, біогеохімію) казав мені, що на думку В. І. Вернадського біосфера перебуває у стані надзвичайно високоточного балансу (енергетичного, речовинного і видового), який дає змогу для функціонування і співіснування усього видового біорізноманіття.
На мою думку, це теж можна охарактеризувати певним прагненням до стану "ізостатичної рівноваги" (енергетичного, видового і речовинного балансу).

Час, як ідеалізоване поняття, також можна охарактеризувати законом мінімума (Закон Лібіха (Юстуса фон Лібіха)), що теж не суперечить поняттю ізостатичної рівноваги, і у самому екстремальному значенні, - означає границю (межу, крайню точку) між життям і смартю. І, якщо для усього тіла така межа може бути не однозначним поняттям за ознаками біологічного функціонування, то для свідомості і мозку момент смерті означає однозначні і незворотні зміни повної втрати свідомості і самосвідомості та здатності до керування власним тілом.

Як то кажуть (у законослухняних суспільствах), в яких не прийнйято публічно висловлюватися про воскресіння Ісуса Христа, що не можна (примусово, насильно) нав'язувати свої погляди і периконання, то ніяки погляди і периконання я не намагався нікому (примусово, насильно) нічого нав'язувати. Я вважав, що написане мною читають свідомі дорослі люди.
Свою смерть, як неминучий факт, я усвідомив ще в дитинстві, це був тоді для мене шок.

До написаного мені не має що добавити.
Оскільки я намагався нікого не ображати, то можу попоросити вибачення тільки за мою глупість і певні помилки, які тут свідомо і несвідомо були мною допущені.

Більше продовжувати цю тему особисто для себе не вважаю за потрібне, бо той, хто намагався щось зрозуміти мав таку можливість, навіть не зважаючи на ті помилки, які були мною допущені при описанні комплексу проблем, які пов'язані з біогеохімічними ефектами потрапляння важких трансуранових радіоактивних хімічних елементів у навколишнє природне середовище внаслідок Чорнобильської катастрофи 26.04.1986 року.

За наслідками втрат для людства порівнювати Чорнобильську катастрофу з Другою світовою війною не можна.
Але, якщо хто розуміє, то Чорнобильська катастрофа є страшним і трагічним прикладом марнування часу, час, який наближувався до катастрофи, який міг призвести до інших подій і їх наслідків, але не призвів, бо ніхто нічого для цього практично не зробив, і це стало фактом.
Час ліквідації Чорнобильської катастрофи і її наслідків став часом боротьби з невідомою і страшною загрозою, яка внаслідок вторинних ланцюгів катастрофічних подій могла стати жихливим продовженням Чорнобильської катастрофи. На щастя, і завдяки героічним і саможертовним вчинкам ліквідаторів, таких наслідків не сталося.

Писати про час, для марнування часу я вважаю невиправданою справою з точки зору часу, який є незворотнім процесом цього життя, бо щось додати краще до поняття "ізостатичної рівноваги часу", крім "вічного часу майбутнього вічного життя" я не можу, але це не є темою Чорнобильської катастрофи і темою цього блогу "амеріцій-241".

Усім, хто читав, думав, переживав, дякую.

18.03.2024 року від різдва Ісуса Христа на планеті Земля, автор - радіоеколог, медичний психолог.

Author:  радиоэколог [ 26 Apr 2024, 09:27 ]
Post subject:  Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше врем

Дивлюсь, як швидко позабули,
сьогодні дату, що прийшла...

Війна в Чорнобилі минула?
Була в Чорнобилі війна.
Наскільки-то вона пройшла?
Пропорцію просту складаю:
в ній 38 (років) буде х,
а 100%(нажаль, - лише 50%) буде 24110 літ,
і результат її отримав = 0,1576109%,
тепер, - Чорнобильській війні?

Та, звісно, що таке не вірно,
а, яякщо вірно, то не все.
Ви перевірте, оцініте,
і результат свій запишить,
щоб подивився його світ.

Свою методику скажите,
як визначати слово "мир",
і, як війну в нім відділити,
і наслідки минулих війн.

Хотів я більше написати,
але не треба, промовчу;
я бачив вчора тих солдатів,
які проходили війну...
Один казав, не по геройські: корови дошки їли там,
голодні коні підлогу гризли,
були собаки зголодніли в цепах,
безсилі навіть встати,
така - Чорнобильська біда.

Солдати бачили багато...

Світле майбутнє не настало.

Забули мир ми назавжди?

26.04.2024 року, автор вірша на Чорнобильску тематику - радіоеколог, медичний психолог.

Author:  радиоэколог [ 30 Apr 2024, 15:49 ]
Post subject:  Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше врем

Мислення це процес і мозковий інструмент пізнання об’єктивної дійсності, який діє шляхом усвідомлення та узагальнення набутого досвіду, а також аналізу усіх видів наявної інформації.

При підготовці презентації на тему: «38 роковини Чорнобильської катастрофи. Актуальні проблеми радіаційної екології сьогодення», мною було використано декілька фотографій реактору РБМК-1000 з мережі Інтернет.

На семінарі, у виступах інших доповідачів був зроблений переклад назви реактора РБМК-1000, як РВПК-1000, що означає - реактор великої потужності канальний.

Особливості наукового перекладу складних назв можуть полягати у багатьох «дрібницях» до розуміння яких здатні не всі "знавці" української мови, якими затверджуються сучасні правила правопису.
Серед тих, хто приймають іспити на знання державної мови мабуть немає фахівців за спеціальністю: "ядерна фізика", "проєктування ядерних енергетичних установок".

Я теж не спеціаліст по ядерній фізиці, і ще не дочитав до кінця книжку "Проєктування ядерних енергетичних установок".

Не знаю чому, але сьогодні зранку подумав про таке:

Назва РБМК – 1000 може перекладатися не тільки як РВПК, де буква К означає канальний.

У складних технічних системах назва може формуватися за рахунок скороченого опису основних технічних (робочих) характеристик готового виробу або його основного функціонального призначення, наприклад, російська назва - РБМК:

Р - реактор – спеціальна установка закритого типу, яка обладнана приладами (органами) управління в якій відбуваються хімічні, фізичні або фізико-хімічні процеси, які не можуть бути реалізовані (відбуватися) у будь-яких інших умовах поза цією установкою.

Б - большой (великий) – геометрична та фізична характеристика реактору, а також характеристика величини і інтенсивності хімічного, фізичного та фізико-хімічного процесу, який відбувається при його плановій роботі згідно запроєктованих показників. Такий прикметник одночасно стосується другого слова скорочення – «Мощность (потужність)» і означає, що в процесі роботи реактора в ньому відбувається енерговиділення великої потужності.

М – мощность (потужність) – характеристика цільового призначення реатору, як енерговиділяючої установки закритого, умовно закритого, напівзакритого (проточного, напівпроточного) типу. Окрім цього, буква «М» може означати термін «мгновенность» (миттєвість), тобто швидкість тих реакцій, які в ньому в реакторі відбуваються або можуть відбуватися.

К – кипящий (кип’ячий) – основна характеристика фізичного принципу дії реактора, яка заснована на використанні прісної води в якості основного теплоносія (робочого тіла), яке використовується в реакторній установці для перетворення енергії іонізуючого випромінювання в теплову енергію водяного пару, під великим тиском, в умовах постійного кіпіння в активній зоні реактору та за її межами. Внаслідок чого газом (водяною парою) в газовій турбіні виконується робота, яка витрачається на привід електричних генераторів, що виробляють електричну напругу (електричний струм).

Слово «Канальний» не є якоюсь основною характеристикою робочого процесу реактору, а означає технічне рішення, згідно якого вода, як теплоносій рухається по каналах через активну зону реактору. Таке технічне рішення повинно було забезпечувати роботу функціональної структури реактору за допомогою якої повинні були виконуватися фізичні принципи дії роботи ядерної енергетичної установки в штатних режимах та за умови проєктної радіаційної аварії. Окрім цього, наприклад, стержні (стрижні) - поглиначі теж мають канальну будову (технічні рішення) але інше функціональне призначення у складі складної технічної системи. Тобто плутанина з каналами і їх функціональним призначенням ускладнює розуміння основного принципу роботи реактора і може призвести до плутанини у розумінні їх функціонального призначення.

Також не слід забувати, що реактор РБМК-1000, для військових потреб, мав так зване «подвійне призначення».

Ураховуючи такі обставини, і те, що сталося по факту, - Чорнобильську катастрофу 26.04.1986 року, скорочену назву РБМК можна ще розуміти так:
Р – радіоактивна.
Б – бомба.
М – мегатонна.
К – кип’яча.
Така "подвійна" назва однозначно вказує на небезпеку об'єкту та яскраво характеризує ступінь швидкодії такої небезпеки за умови непередбачуваної (аварійної) ситуації, а також дає уяву про наслідки, масштаби і довготривалість радіоактивного забруднення територій.

Слава Богу, що вибух цієї бомби 26.04.1986 року відбувся за сценарієм найменшого питомого енерговиділення.

30.04.2024 року від Різдва Ісуса Христа, автор - радіоеколог, медичний психолог.

Цей текст я порахував достатньо поважною причиною і підставою для того, щоб не промовчати, а привести приклад "критичної аналітичної психології складних технічних систем, що становлять (становили, можуть становити) надзвичайну небезпеку"

Кожен, хто зрозуміє зробить свої висновки.
Наприклад, зможе оцінити мої знання української мови, і зробити своє оціночне судження про те, чи потрібно мені проходити тестування на знання державної мови.

Усі, хто жити нас повчають,
мабуть зробили більше нас.

Інші, за нас, і більше знають,
але, щоб дать, візьмуть у нас.

Із других рук, хто брать не хоче,
тому борги дадуть в кредит.

Ведуть вперед того охоче,
хто по закону хоче жити.

Таких законів наприймають,
що сам Ньютон би обомлів.

Рахують: гроші все прощають...
А час минув, і всі пройшли...

І все, прийде, що в майбуті;
настане те, що будували,
творили, мислили, писали,
а також те, що руйнували...

Якими будемо там ми?

Хто "ярлики" на нас почепить,
чи добрим словом па'мяне?

У вічність той, хто не посіє,
нічого в ній і не пожне.

30.04.2024.

Author:  радиоэколог [ 22 May 2024, 14:14 ]
Post subject:  Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше врем

Статистична фізика. (розділ 2.1. з книги, у мережі Інтернет)

Фізичне значення величин: енергія -U, робота - A, теплота - Q, температура - t(T).
Температура – фізична величина, що характеризує стан термодинамічної рівноваги макросистеми.
(Значення показника) Якщо при встановлені теплового контакту між тілами одне з тіл передає енергію іншому за допомогою теплопередачі, то вважають, що перше тіло має більшу температуру, ніж друге.
За міжнародною угодою температурну шкалу будують по одній реперній точці, так званій тройній (потрійній) точці води. Ттр.=273,16К, Т абс. нуля=-273,15К. Один (1) градус Кельвіна = 1 градусу Цельсія.
Внутрішня енергія – U
Під внутрішньою енергією системи розуміють сумарну енергію всіх видів частинок, з яких складається система. Сюди входить кінетична і потенціальна енергія молекул, енергія коливальних рухів атомів у молекулах, енергія електронних оболонок в атомах та іонах і внутрішньоядерна енергія.
Робота - А.
У термодинаміці поняття про роботу набуває ширшого змісту, бо стан системи і відповідно її внутрішню енергію, як функцію стану, можна змінювати завдяки виконанню і макроскопічної, і мікроскопічної роботи. Остання здійснюється без будь-якого видимого переміщення тіл, що взаємодіють, її інакше називають теплообміном.
Кількість теплоти - Q.
Кількість теплоти - макроскопічна робота і теплообмін - способи зміни внутрішньої енергії системи. Кількісною мірою процесу макроскопічної роботи є фізична величина, яка також називається роботою. Кількісною мірою процесу теплообміну є фізична величина, що називасться кількістю теплоти. Кількість теплоти і робота, як величини, що визначають зміну внутрішньої енерііі системи, у реальних процесах можуть бути взаємно зв’язаними і визначати одна одну.
Перший закон термодинаміки стверджує, що приріст внутрішньої енергії макросистеми при її переході з початкового стану 1 в кінцевий стан 2 дорівнює сумі виконаної досконалої роботи (А) над цією системою усіма зовнішніми макроскопічними силами і кількості переданого системі тепла (Q), тобто U2-U1=Q+A.
Другий початок термодинаміки.
1. Визначення Клаузіуса: неможливий самовільний перехід тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого тіла або процес, єдиним кінцевим результатом якого був би перехід тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

2. Визначення Кельвіна: неможливі процеси єдиним кінцевим результатом яких було б перетворення тепла цілковито у роботу.

Третій закон термодинаміки.
Теорема Нернста: при наближенні температури до обсолютного нуля, ентропія макросистеми також прямує до нуля.


Коментар: про ефір.

Якщо уважно проаналізувати написане, а саме – визначення поняття теплота (кількість теплоти), а також визначення Клаузіуса і Кельвіна щодо другого початку термодинаміки, то стає зрозумілою необхідність уведення поняття ефіру, як загальної характеристики середовища (простору) у якому можуть відбуватися або не відбуватися процеси теплообміну, а також може відбуватися або не відбуватися виконання роботи, яка пов’язана з процесами теплообміну, що характеризує статистичну нерівномірність мікроскопічних процесів.

Для простоти розуміння поняття ефіру, можна зробити таке його визначення: ефір – це якісна характеристика середовища (простору), яке набуває властивостей теплообміну (теплопровідності) при встановлені (макроскопічного) контакту між окремими взаємодіючими тілами.

Тобто, якщо будь-яке середовища (простір) набуває властивостей теплообміну між двома окремими контактуючими тілами, то таке середовище потрібно розглядати як окреме (додаткове) тіло взаємодії щодо якого виконується робота, набуваються властивості теплообміну (теплопередачі) та яким також може виконуватися робота за умови набуття цим середовищем додаткових фізичних властивостей.

При цьому неможна виключати того, що явище радіоактивності теж є однією з властивостей теплообміну, яка статистично нерівномірно розподілена у часі та просторі.

Цей текст я вважаю цікавим і необхідним для розуміння фізичних причин і процесів Чорнобильської катастрофи 26.04.1986 року.

Якщо у цьому тексті Ви виявили будь-які помилки або неточності, Ви можете написати про них тут.

автор коментаря до розділу 2.1 Статистична фізика - радіоеколог, медичний психолог, який самостійно (давно) писав (і захищав) дипломну роботу на тему "Дослідження викидів забруднюючих речовин двигуном внутрішнього згорання (дизель) та розробка заходів по їх зниженню".
Стосовно поршньового двигуна внутрішнього згорання з вищенаведеного можна зробити висновки:
1. Процеси теплообміну, які відбуваються в умовно-замкненому обємі циліндру є циклічними (двох або чотирьох тактними), послідовно періодичними для різних фізичних, фізико-хімічних і темпаратурних умов роботи двигуна у різноманітних режимах навантажень при широкому діапазоні часовому діапазоні послідовно-переіодичних процесів, які механічно лімітуються стійким діапазоном робочих обертів колінчастого валу двигуна.
2. Процеси теплообміну є взаємносуперечливими: краще наповнення робочого об'єму циліндра потребує зниження температури в цьому об'ємі, а більш повне згорання робочої (паливно-повітряної суміші) потребує підвищення (та/або рівномірного розподілу) температури в циліндрі.
3. Робочі процеси поршньового двигуна внутрішнього згорання, системи впуску і випуску, з долею припущень, можна розглядати, як канальні процеси умовно-проточного, не проточного і напівпроточного характеру.
4. Термодинамічна ефективність робочих процесів у поршньовому двигуні внутрішнього згорання напряму повязана з його паливною ефективністю (економністю, економічністю роботи) але не має напрямого зв'язку із зменшенням викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами в атмосферне повітря, що особливо характерно для сполук оксидів азоту.
5. Системи догоряння палива, а саме - відпрацьованих газів дизельного двигуна внутрішього згорання можуть значно підвищити його екологічні характеристики на перехідних режимах, при режимах роботи валиких навантажень, а також в умовах дефіциту повітря (кисню), наприклад: у гірських умовах, шахтних, штрекових виробках але такі системи суттєво ускладнюють конструкцію двигуна і можуть призвести до зниження показників надійності і ресурсу, а також створити додаткові складності при ремонті і обслуговуванні.
6. Створення потужної установки догорання відпрацьованих газів дизельного двигуна внутрішнього згорання, по суті є проєктом створення комбінованого дизель-газотурбінного (турбовального) двигуна, ефективні робочі оберти якого можуть визначатися не обертами колінчастого валу поршньового двигуна, а обертами газової турбіни. Таке технічне рішення може бути ефективним, наприклад, при розробці комбінованих механічно-електричних приводів машин і механізмів.
7. Усі вищезазначені характеристики можуть бути застосовані при розробці військової техніки, наприклад, танків та або спеціальних механічних шасі на їх базі, які не обов'язково можуть використовуватися для військових потреб, а, наприклад, - для бойових потреб в умовах радіоактивного забруднення територій при ядерних катастрофах.
Про пункт 8 та можливі інші пункти я писати не буду, по ще про них не задумувався.
22.05.2024, 15 годин 07 хвилин, автор.

Author:  радиоэколог [ 24 May 2024, 15:55 ]
Post subject:  Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше врем

Авторський текст про розуміння процесів теплової взаємодії елементарних часток та іонізуючого випромінювання.

Принципи теплової взаємодії елементарних часток та іонізуючого випромінювання
(Аналогія для опису процесу теплової взаємодії елементарних часток взята з опису Непружного розсіяння книги "РАДІОАКТИВНІ МЕТОДИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020, а визначення поняття Керма взято з Методических указаниям к лабораторно-практическим занятиям по дозиметрии ионизирующих излучений "Радиобиология, Украинская ордена Трудового Красного Знамени сельськохозяйственная академия, Госагропром СССР, Киев - 1988/ (як декомунізувати повну історичну назву Методичних вказівок я не знаю, комуністичної ідеології я в них не знайшов).

Керма – це сума початкових кінетичних енергій всіх заряджених часток, утворених незарядженим іонізуючим випромінюванням (таким, як фотони або нейтрони (нейтрино?)) у зразку речовини до маси речовини зразка dm
K=dEn/dm, де:
dEn – передана енергія зарядженим частинкам під дією незарядженого іонізуючого випромінювання.
Міра одиниці Керма – Дж/кг.
Загалом поглинута доза і керма не рівні, оскільки керма характеризує виділену в певному об'ємі речовини енергію вторинних заряджених часток, а поглинута доза - енергію випромінювання, яка поглинається в цьому об'ємі.

Інформацію про ймовірність процесу теплопередачи можна отримати за аналогією до визначення терміну ефективного перерізу.
Уявімо, що між двома елементарними частками А і Б існує шлях прямого теплообміну (теплопередачі) незарядженого випромінювання.
Якщо між елементарними частинками А і Б існує якась взаємодія, що не призводить до їхнього розсіяння (відштовхування) або захоплення, то таку взаємодію можна назвати теплообміном.
Для більшості ядерних процесів величина ефективних перерізів становить 10^-24см^2/частку.
Інтегральний ефективний переріз Ϭ=Nвз/(N·n·δ), де:
N – кількість часток (потік), що припадають на 1 см^2 тонкої мішені, Nвз – повна кількість взаємодій в 1 см^2 тонкої мішені, n – концентрація ядер в одиниці об’єму тонкої мішені, δ – товщина мішені.
Тонкою називається мішень, атоми і ядра якої відповідно при проєктуванні мішені на площу перпендикулярну до осі пучка, не перекривають одне одного.

Відомо, що хвильові процеси можуть бути не тільки затухаючими, а, наприклад, існують так звані «стоячі» хвилі.

З урахуванням цього, поняття хвильового теплообміну між елементарними частками, який не призводить до ядерних (нуклонних) взаємодій може характеризуватися значною трьохмірною дисперсією за рахунок явищ інтерференції, дифракції та відбиття елементарних хвиль у одиниці об’єму теплообмінного процесу між поверхнями речовин з урахуванням взаємодії зарядів елементарних часток та (електромагнітних) полів у шарі теплообмінного процесу.

У зв'язку із закінченнм робочого часу, написання цього тексту завершено у вигляді "так, як є".

24.05.2024, 15 годин 55 хвилин,
автор - радіоеколог, медичний психолог.

Author:  радиоэколог [ 12 Jun 2024, 10:14 ]
Post subject:  Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше врем

На підтримку працівників швидкої допомоги Одеси
(не політичний вірш про розуміння особливостей праці
лікарів, фельдшерів і усіх працівників екстреної медичної допомоги)

Швидку людина викликала,
вона приїхала до нього.

Кому потрібна допомога:
хто хоче жити..., чи до Бога?
Кого потрібно лікувати?
Доставити кого куди?

Але, не так пішло щось, десь…
Над лікарем було насильство…
Промовчав лікар головний,
що стали лікарі не вільні…

А, хтось надіятись не міг,
був без свідомості чи в комі…
Комусь потрібна допомога…

В кайданках лікар десь сидів…

Війна із смертю йде завжди,
І лікарі завжди, як воїни,
і, на швидкій, вони - одні,
а час і розум – їхня зброя…

Суб’єкт є праці – пацієнт,
об’єктом праці – живе тіло,
життя метою праці є,
а смерть є ворогом одвічним.

Для загального та професійного розуміння актуальності піднятого питання та смисла цього вірша
вважаю за потрібне повторити (написані мною) визначення таких понять, як мислення та свідомість.

Мислення це процес і інструмент пізнання об’єктивної дійсності шляхом усвідомлення та узагальнення набутого досвіду, а також аналізу усіх видів наявної інформації.
Свідомість, це здатність людини до усвідомлення інформації, яка також включає здатність до визначення актуальності інформації, як у режимі реального часу так і по відношенню до усіх сукупних обставин життя (буття) людини, її рідних і близьких людей, а також по відношенню до інших людей, з урахуванням моральних, соціальних і професійних обов'язків людини у конкретних обставинах.
Усвідомлення – об’єктивно суб’єктивна здатність у міру індивідуального розвитку і працездатності людського мозку, яка полягає у: можливості самоіндентифікації людини, просторовій орієнтації, адекватній поведінці по відношенню до факторів впливу навколишнього середовища та соціальних обставин, можливості виконувати родинні обов’язки, здійснювати комунікацію з іншими людьми, здатності утворювати сім’ю та виконувати сімейні обов’язки, навчатися загальноприйнятим соціальним принципам поведінки, а також спеціальним знанням та навичкам, які дають можливість працювати та виконувати свої професійні обов’язки.

З урахуванням вищевикладеного, стає зрозумілим, що позиція медичного працівника служби екстреної медичної допомоги (швидкої медичної допомоги) по відношенню до збереження життя і здоров'я людини, яка потребує медичної допомоги є оперативно більш мотивованою, моральною і соціально орієнтованою, у порівнянні з іншими службовими особами.

З урахуванням об'єктивних обставин демографічної кризи в Україні, особисто я вважаю за необхідне уведення кримінальної відповідальності за перешкоджання діяльності Служби екстреної медичної допомоги та перешкоджання професійної діяльності працівників Служби екстреної медичної допомоги при виконанні їх професійних службових обов'язків.

Це моя особиста думка, яку я обгрунтував у міру своїх знань та навичок.

12.06.2024, автор - медичний психолог, радіоеколог.

Page 76 of 76 All times are UTC + 2 hours [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/