Русский
Select language:
It is currently 22 Jul 2024, 11:13

All times are UTC + 2 hours [ DST ]

Post new topic Reply to topic  [ 1136 posts ]  Go to page Previous  1 ... 72, 73, 74, 75, 76  Next
  Print view | E-mail friend Previous topic | Next topic 
Author Message
PostPosted: 28 Dec 2023, 16:33 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про ймовірні причини неконтрольованих ядерних реакцій, які призвели до Чорнобильської катастрофи 26 квітня 1986 року.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
РАДІОАКТИВНІ МЕТОДИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2020. – 269 с.

Ядерний фотоефект – це процес непружної взаємодії  гама-квантів з атомними ядрами. Він
відбувається при енергіях -випромінювання, вищих за поріг фотоядерних реакцій, у результаті яких утворюються вторинні частинки: протони (p), нейтрони (n), дейтрони (d), альфачастинки ().
Ядро, яке захопило гама-квант, збуджується. Збудження знімається найчастіше випромінюванням нейтрона (, n) – -нейтронний ефект (фотонейтронний ефект), рідше – випромінюванням протона (, р), поділом ядра (, f) або іншими ядерними реакціями.
Реакція фотоядерного поглинання характеризується в цілому високим енергетичним порогом Еn > 5 МеВ, наприклад для Тh та U порогова енергія становить відповідно 6,35 і 5,97
МеВ. Тому в ослабленні -випромінювання природних радіоактивних елементів цей вид взаємодії помітної ролі не відіграє. Виняток спостерігається лише при взаємодії -випромінювання з ядрами берилію 9Ве(, n)8Ве i дейтерію 2Н(, n)1Н. Порогові енергії цих реакцій Еn відповідно становлять 1,671 i 2,226 МеВ.
Основні закономірності ядерного фотоефекту:
• переріз має форму дзвону з максимумом при E = 10–15 МеВ;
• інтегральний переріз пропорційний заряду атомів середовища Z;
• внесок до перерізу повного фотопоглинання – 1 %.

Існує ще один тип фотоядерної реакції, за якої відбувається збудження ядра. Це так звані реакції непружного розсіяння-квантів на ядрі, які символічно позначаються (, ). При непружному розсіянні частина енергії -кванта передається збудженому ядру. Розсіяний -квант змінює напрямок руху і має меншу енергію. Під дією високоенергетичних -квантів деякі ядра згідно з реакцією А(, )А* переходять у метастабільний стан. Це збуджений стан стабільних ядер, які називаються ізомерами. Час життя ядра в збудженому стані, як правило, дуже малий – від декількох пікосекунд (n∙10–12 с) до наносекунд (n∙10–9 с).
Причина утворення метастабільних станів полягає в особливостях їхніх квантово-механічних параметрів – спіну і парності. Більшість ізомерних рівнів мають енергію в інтервалі від 0,1 до 1 МеВ. Відомо, що пряме збудження ізомерних рівнів електромагнітним випромінюванням не відбувається. Тому ядро має бути збудженим до більш високого енергетичного
рівня, при розрядці якого вже можливий частковий або повний перехід на ізомерний рівень.
Розпад ізомеру відбувається шляхом -переходу. Існує близько 40 стабільних ядер, які можуть перебувати в метастабільному стані й розпадаються з різними періодами піврозпаду.
Перехід ядер зі збудженого стану в основний відбувається з випромінюванням -квантів. Перехід ядер у метастабільний стан відбувається при дії -квантів порівняно низької енергії, які не викликають фотоядерної реакції.

Ядерне резонансне поглинання гамма-квантів і ефект Мессбауера
Ядерний -резонанс характеризується різким зростанням імовірності поглинання -квантів з енергією, що відповідає енергії збудження ядерних переходів.
Атомні ядра характеризуються дискретними енергетичними станами. Якщо Еr – різниця енергій рівнів А і Б, то -квант, що випускається при переході ядра зі стану Б у стан А, має імпульс Р = Е/с. На основі закону збереження імпульсу випромінювальне ядро набуває такого ж імпульсу Р = –Р, що відповідає енергії віддачі ядра: ЕR = Е2/(2Мс2), де Е – енергія реакції, що дорівнює енергії збудження ядра (при випусканні -квантів) або енергії -кванта (при його поглинанні); М – маса ядра віддачі; с – швидкість світла.
Спостереження ефекту ядерного -резонансу можливо лише за наявності перекриття розподілів енергії рівня ядра та енергії -кванта.
Розподіл енергії рівня ядра описується дисперсійною формулою N(E)=(No/2)·Г/(E-Er)^2+ Г^2/4
де Г – енергетична ширина рівня -лінії; (h – постійна Планка; з – середній час життя
ядра в збудженому стані; N(E) – кількість випадків з енергією рівня ядра Е.
При поверненні збудженого ядра до попереднього енергетичного стану енергія випущеного кванта Е = Ер – Ер^2/(2Мс^2), де Ер – енергія резонансу. При поглинанні цього кванта
ядром того ж ізотопу енергія Е, що витрачається на збудження атома, менша, ніж Е ще на
величину Е^2/(2Мс^2)  Ер^2/(2Мс^2), або Е  Ер – Ер2/(Мс2). Тому резонансне поглинання кванта може відбуватися лише у випадку, якщо ширина рівня -лінії Г перевищує Ер2/(Мс2). Тобто умова спостереження ядерного -резонансу відповідає Г  2ER, що практично не виконується для ядерних переходів.
Так, наприклад, при Е = 23,8 кеВ для збудженого стану ядра 119Sn енергія віддачі ЕR = 2,6∙10–3 еВ, а ширина рівня Г при в = 2,7∙10–8 с становить усього 1,6∙10–7 еВ, тобто енергія віддачі переважає ширину рівня на декілька порядків (Г/ЕR ≈ 10–5). Описана ситуація характерна для вільного ядра.
Утрати енергії на віддачу можуть бути суттєво зменшені, якщо ядра атома зв'язані в кристалічній решітці. У цьому випадку явище -резонансу відомо під назвою ефекту Мессбауера. Якщо ж випромінювальне і поглинальне ядра поміщені в кристалічній решітці твердого 0тіла, а енергії ЕR недостатньо для розриву зв'язку ядра з решіткою і для збудження коливальних рівнів (зазвичай це виконується при Е < 50 кеВ), то втрата на віддачу практично дорівнює нулю. Це пояснюється тим, що тут віддачу сприймає кристалічна решітка загалом і замість М до останнього виразу має входити маса всього зразка, яку можна вважати практично нескінченною, тобто М → . Утрати енергії на віддачу стають надзвичайно малими (ЕR =Е^2/(2Мс^2) → 0) і процеси випромінювання та поглинання можуть відбуватися практично без
утрат на віддачу.
Імовірність резонансного поглинання f' означає інтервал енергій, в якому проявляється
ефект Мессбауера. Він відповідає ширині Г, яка при в = 10–9–10–5 с відповідає діапазону
енергій 10–8–10–4 еВ.
Спостереження ефекту Мессбауера здійснюється за рахунок зміни енергії -кванта відповідно до співвідношення Доплера
де  – швидкість руху джерела відносно поглинача;  – кут між напрямком руху джерела і
лінією, що з'єднує джерело і поглинач; , – енергія -кванта для рухомого і нерухомого
джерела.
Відстань між коливальними рівнями решітки збільшується зі зменшенням температури,
тому вірогідність ефекту Мессбауера, тобто випускання і поглинання квантів без віддачі,
зростає зі зменшенням температури речовини. Сьогодні відомо близько 20 меcсбауерівських
ядер, але тільки для декількох із них (119Sn, 57Fе, 151Еu, 161Dy) ефект спостерігається при кімнатній температурі. У решті випадків потрібна температура рідкого азоту і нижча.

Примітка:
Усі такі позначки  не можливо виправити у цій версії текстового редактора.

Особиста думка:
Як можна зрозуміти з наведеної інформації, ядерні реакції фотоефекту в умовно замкнутому середовищі (у процесі зупинки турбогенератору) можуть суттєво відрізнятися від описаних реакцій для вільних атомів та атомів у кристалічній гартці. Проте при енергіях гама-випромінювання, вищих за поріг фотоядерних реакцій, у результаті яких утворюються вторинні частинки: протони (p), нейтрони (n), дейтрони (d), альфачастинки () такі реакції за швидкістю поділу охолоджувача (води) та ядерного палива можуть не поступатися реакціям на швидких нейтронах.
автор особистої думки - радіоеколог, медичний психолог, 28.12.2023 року від Різдва Ісуса Христа.

якщо у Вас є зауваження до цієї інформації, або до моєї особистої думки, Ви можете написати про них тут.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 31 Dec 2023, 19:39 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Сьогодні, при перегляді відео лекції "Происхождение Земли, Луны, Вселенной... Короновский Н.В., МГУ"
Я написав в коментарі такий вірш:
Коментар: Все просто - до определений "сингулярность" и "большой взрыв".

Вірш "Про час, сингулярність і великий вибух"

Была в пространстве "сингулярность",
а без пространства не была...
Если была бы без пространства,
она пространством бы была.
Внутри, представьте сингулярность,
что бы горячею была,
снаружи, что б была холодна,
что - сингулярность не была.
Так, с точки зрения, науки,
и получился парадокс,
в холодном теле больше плотность,
но "врыв "большой"" его разнёс,
на "горизонт событий" как бы,
и всё начало "остывать",
нуклеосинтез получился,
образовалась, чтоб матчасть.
Пространству вакуум достался,
а с ним проблем не сосчитать:
ему зачем-то расширяться?
Да, это трудно объяснять.
Баланс понять ещё труднее,
того внутри что и вовне (снаружи)...
При расширении Вселенной,
баланс энергии, он где?
Как хорошо, что Солнце греет,
людей, живущих на Земле.
Ведь взрыв большой, он не согреет,
и трения нет в пустоте.
И, скорость света так стабильна,
как сингулярность не была,
что в центре масс её (сингулярности) огромных,
да поместиться не смогла.
Лететь всему бы - равномерно,
примерно так, летит как свет,
ведь трения нет совершенно,
пространства же снаружи нет?

Тот, кто понял, что написал я,
проверьте, правильно ли всё?
Ну, не понял я сингулярность,
и делать мне, скажите, что?

31.12.2023, автор стиха про понятие "время сингулярности и время после её"
Кто-то скажет: это одно и тоже время?

Якщо у Вас є зауваження до цього вірша,
Ви можете про них написати тут.

Зараз постараюся зробити переклад цього вірша українською мовою.

Була хто зна де – сингулярність,
Без простору вона була?
Якщо без простору була,
вона, як простір не була?

Ви уявите сингулярність,
всередині жаркіш вогню,
а зовні неї – холод лютий,
абсолютного нулю.

Так, з точки зору, і науки,
і получився парадокс:
холодне тіло є щільнішим…
Що, експлозійний йшов процес?
Ніщо на масу надавило?
Робив невидимий двигун,
і вакуум рівномірно,
сжимав ту сингулярність в нуль?
Величний вибух приключився,
і полетіло все в рознос,
на горизонт подій уявний,
при охолодженні чогось,
нуклеосинтез розпочався,
матеріальний йшов процес…
У простір вакуум достався,
і, без пояснення проблем…
Йому навіщо розширятись,
та, ще, при цьому, остивати (охолоджуватися)?
Баланс ще зрозуміти важче,
всередині і зовні де,
у Всесвіті, який він йде?

Як добре те, що Сонце гріє,
Людей, що на Землі живуть.
Великий вибух не зігріє,
у вакуум якщо підуть…

І, швидкість світла так стабільна,
як сингулярність не була,
що в центрі мас її великих,
утриматися не змогла.

Летіть би всьому рівномірно,
так швидко, світло як летить,
тертя ж нема, як абсолютно,
як зовні простору, в ту мить
(великого вибуху).


Хто зрозумів, що написав я,
той, перевірте, чи все так?
Не зрозумів я сингулярність,
і час в який вона була.
19 годин 13 хвилин, 31.12.2023 року від Різдва Ісуса Христа


Top
 Profile  
 
PostPosted: 04 Jan 2024, 19:40 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Экологическая сказка про экономическое рабство в тридесятом государстве.

Предисловие.
Сказка – вымысел, а ложь, то, что с умыслом корыстным;
В вымысле ещё есть смысл, ну, а ложь – не разберёшь, до конца, и не найдёшь камня в ней – основы твёрдой, чтобы правдой на века, - от начала до конца.

Сказка.
На одном суку сидели: царь, верблюд и тощий лев.
Слезть верблюд хотел скорее.
Есть хотел сильнее лев.
Царь хотел же сказку слушать, чтоб её мурлыкал кот.
Это выглядит всё тупо, но тупей война идёт.

(Лев) Нужно что-то да ответить, размышлял лев про царя, кот мне всё же, как бы родич, не дожил сего до дня.
Зарычал он на верблюда: что расселся, - сук трещит, я тебя загнал на древо, ты не видел – царь сидит.

(Верблюд) Я смотрел вперёд от страха, ком под горло поджимал, наступал лев на копыта, прыгнул, и – на сук попал…
А, потом, царя увидел, «приземлился" ты потом; думал я уже, что съеден, но царь стрельнул тебе в рот. Ты, от пули поперхнулся, захрапел и зарычал, и с сука чуть не свалился, царь тебя крюком поднял…
Стал кричать ты, словно кошка, рыкнул, типа, - царь зверей.
Царь тебя ногой, немножко, прямо в нос, и был смелей.
Снова, лев, начал ты падать, уцепился за мой хвост, и, копыто в зубы как-то, ну, нечайно, сорвалось…
Сон тебе, наверно, снился, что на древе ты сидишь, смотришь на большое стадо; выбор есть – кого бы съесть…
Царь не спал – одел намордник, в это время, на тебя.
И, проснулся ты, как кошка, не боюсь теперь тебя.

(Лев) Да, такого не придумать, прорычал в итоге лев, сказку я твою прослушал, помоги мене теперь.

(Верблюд) Я бы рад, но царь – умнее, съешь его ты, и меня, а, оазис где в пустыне – информация царя. Так, что – не спешу я сдохнуть от тебя и без воды… Может умное, что скажешь, чтоб отвязан мог быть ты?

Этот эпизод окончен. Не закончен смысл его?
Кто не думал, то – быть может.
А, иной, - понял его?

Было царство – государство, плодородная земля, а осталась одно древо, средь пустыни, для царя.
Царство сильно сократилось, до размеров до сука, царь людей и царь звериный, и верблюд; - идёт война, и её не видно края…
Где оазис, кто бы знал?
Есть надежна у верблюда, что она есть у царя.
Лев - бесстрашный и голодный, прав как зверь, но туп и тощ.

Вот, – такая безысходность.
Смысл какой ещё найдешь?

04.01.2023 року від Різдва Ісуса Христа, автор - радіоеколог, медичний психолог.
Ця сказка має алегорично-геперболічний стиль написання, який може бути характериний для опису розвитку нелінійних деградаційних процесів екологічних систем щодо причинно-наслідкового звя'язку.

Усі зауваження щодо цього твору Ви можете написати тут.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 11 Jan 2024, 11:19 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про "Екологічну казку про економічне рабство у тридисятому царстві, невідомому государстві..."

При переході інерційної системи відліку у квантовий стан, за фантастичним сценарієм казки, у невідомому царстві тридисятого государства, нібито нічого не змінилося, але, при цьому, залишилася квантова невизначеність щодо квантової ідентичності героїв, у порівнянні з попереднім сюжетом.
Загальна непередбачуваність стала ще більш невизначеною за обставин інфляційної теорії, яка активно впроваджується у практику об'єктивної реальності сторонніми спостерігачами і невідомими сценарістами, яки прийняли рішення бути далеко від місця подій квазі квантової казки задля їх безпеки.

(Сюжет 2 казки, яка перейшла у квазіквантовий стан квантової невизначеності невідомої системи відліку часу з невідомими часовими координатами)

В квазі квантовій системі, квазі квантові суб’єкти:

Цар, верблюд і лев худий, опинились у пустелі та на дереві однім...

Є між ними суперечність – хочуть їсти всі вони, і сидять на одній гілці, всі бояться – першим злізти.

Цар сидить на місці лева, і тримає пістолет, за верблюдом – лев голодний, на краю, майже лежить…
Часу, ніби, є багато але виходу нема.
З трьох голів одна лиш мислить; - леву, - "смачна голова".

Лев своє забрати хоче, – місце, що зайняв тут цар, хоче з’їсти і верблюда, місце щоб не оскверняв.

Став верблюд, як прикордонник поміж левом і царем, і почав вивчати мови цих двох «власників» пустелі.
Він висить і думу мислить: щоб зламалась гілка ця, я – втечу, а ви – лишайтесь, "обираючи" царя...
Лев не думав, але краще це йому прийдеться теж, - може впаде на верблюда, так його і загризе…

Цар сказав: «Введу податки, своїм словом на всіх вас, бо немає тут порядку, і забули - цар, що є!».

Лев йому у очі глянув, і подумав: «Дурень ти? Повтікали звірів стада від політики твоїй, як води ціна піднялась і згоріли урожаї, я почав собак ловити, з’їв гієни і шакалів».
І верблюд на нього глянув, і подумав, про себе: «Сіно нам раніш давали, досхочу води напитись. Як води підняли ціну, то сказали, що мочу почали збирати в ємність, на очистку, щоб траву, було нам чим поливати… та й засохла та трава, бо споруди по очистці ніхто не побудував...»

Цар підняв у гору руку, у руці був пістолет, і промовив звірям слово: «Першим стану я на твердь».
Він почав на землю злазить з пістолетом у руці, лев худий ковтає слині, поруч з ним верблюд висить…
(Цар, думає...) Треба далі щось робити, чимсь верблюда накормити, і поїсти щось самому, і води знайти попити…, якщо вдасться це зробити, то й податки уведу…

Цей сюжет (другий) так сформувався, як був простір і був час, квазі квантових фантазій, - цифровізацією став.
Мудрість, може, десь присутня, у розумній голові.

Якщо написав я дурість - анотації пишить.

автор квазіквантового віршика про невідомих квазіквантових героїв тридисятого государства невідомого царства, - радіоеколог, медичний психолог, 11.01.2024 року від Різдва Ісуса Христа.
Примітка: мною було зроблено переклад на українську мову "Экологической сказки про экономическое рабство в тридесятом государстве", але я його тут не надрукував з міркувань дефіциту часу та загальнопоширених принципів інфляційної теорії, яка невідомими особами активно у нас практикується.
Примітка 2: будь-які аналогії цієї казки мають випадковий, ймовірнісний характер, який може визначатися теорією квантового поля, але будь-які закономірності для видуманих героїв надуманого сюжету встановити не можна, бо невідоми їх координати і маса (енергія), а також напрямок руху, по відношенню до реальних систем відліку.

Про завершення "екологічної казки про економічне рабство"

У пустелі десь сидить
цар один Абдул Азис,
натягнув верблюда шкуру,
щоб верблюд той не утік.

Поруч дерево горить,
лев на ньому не сидить…

Цар – рішучий і розумний,
не лінивий і швидкий:
важко годувать верблюда,
і нема чим напоїти…

Лев царя хотів був з’їсти,
і верблюдом пирувати.

І, подумав цар: верблюда
треба, в жертву, застрелити.

Лев накинувся на жертву,
а царем хтів закусити.

Цар не мешкав, в тім,
і лева теж зумів буз застрелити.
І засмажив його серце,
а верблюже взяв з собою,
у дорогу, щоб хватило йому сили
подолати шлях додому.

Ось такий кінець у казки,
прагматичний і простий,
цар забрав собі податки,
і нікому не платив.

11.01.2024, 15 година 33 хвилини, автор - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 18 Jan 2024, 12:17 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Авторський текст.
Дарована кулькова ручка повинна була мати властивості стирати те, що нею було написано, але цю функцію вона не виконувала.
Такий процес є незворотнім, і може бути охарактеризований, як зміна квантових властивостей матеріального об’єкту макрорівня.

Роздуми про фотон.
Як кажуть вчені: фотон має масу (вагу), якщо він не перебуває в стані спокою.
Якщо сказати, що я знаю квантову теорію поля, то це не буде істиною. Я квантову теорію поля не вивчав, як і квантову фізику, а, лише фрагментарно з нею ознайомлювався на загально-інформаційному рівні.
Питання, яке могло виникнути про те, чи є у фотона маса (вага) спокою, чи куди вона дівається, є актуальним з точки зору Закону збереження енергії, і це питання важко розглядати з точки зору Закону збереження імпульсу для об’єкта (фотона), який майже не вступає в гравітаційну та електромагнітну взаємодію в умовах, які не наближуються до умов «горизонту подій чорної діри», тим більше, які неможливо змоделювати (теоретично і експериментально) для одного фотона.
З гіпотетичної точки зору умовного «Закону збереження простору», якщо маса фотона зникає, то зникає і імпульс фотона, але, якщо імпульс фотона зникнути не може, то цей імпульс має набуватися простором. Треба зробити припущення, що такий процес необхідно охарактеризувати, як елементарний термодинамічний процес взаємодії енергії (маси) і простору, баланс якого знаходиться за межею експериментального визначення, і можна зробити припущення, що умовна температура такого перетворення є значно нижчою нуля градусів Кельвіна.
автор - радіоеколог, медичний психолог, 18.01.2024 року (11 година 19 хвилин) від Різдва Ісуса Христа - Сина Божого.
У випадку, якщо описана вище гипотеза буде доказана, як реальний фізичний процес, то це зможе пояснити фізіологічі порушення терморегуляції при радіаційному ураженні людини не тільки, як пошкодження терморецепторів, нервових та мозкових клітин. (18.01.2024, 11 година 41 хвилина).

Думаючи про те, що я написав сьогодні, але не перевіряючи це, інформаційним розвитком цієї думки має бути визначення поняття "непередбачуваної ентропії", яке математично, я додумався написати так: n=(c^2/E)˂m. Навіть з такого простого математичного виразу стає зрозумілим питання інформаційної непередбачуваності ентропії елементарного фотона, який знаходиться у стані спокою.

Якщо у Вас є будь-які зауваження до цього тексту, або правки, у випадку будь-якої його невідповідності Закону збереження енергії та Закону збереження імпульсу, Ви можете написати про це тут.
18.01.2024, 16 годин 23 хвилини.

Необхідно зробити пояснення, що у випадку n=(c^2/E)˂m, c^2 стає повною функцією тривимірного простору, яка не передбачає будь-якого доповнення, у тому числі часу.
18.08.2024 року 16 годин, 37 хвилин.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 19 Jan 2024, 09:52 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Авторський текст "Про теорію квантової гравітації"

Припустимо, що f(t1) = (c^2/E1)˂m ≠ (c^2/E2)˂m = f(t2), то перший фотон не буде вступати з другим фотоном в так звану «квантову гравітаційну взаємодію».
Якщо f(t1) = (c^2/E1)˂m = (c^2/E2)˂m = f(t2), то припустимо, що перший фотон буде вступати з другим фотоном в так звану «квантову гравітаційну взаємодію».
У випадку E→0 (надзвичайно мала величина, умовного «теплового руху фотона» у стані, який наближується до стану «спокою»), його гравітаційна взаємодія повинна наближуватися до m, але уявити гравітаційне поле такої потужності особисто мені неможливо.

19.01.2024 року 8 годин 51 хвилина, автор - радіоеколог, медичний психолог.

Якщо у Вас є будь-які зауваження або пропозиції до цього тексту, Ви можете написати про них тут.
19.01.2024 8 година 52 хвилини.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 26 Jan 2024, 10:44 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Роздуми авторські про теорію квантової гравітації і час.
Нема чогось більш не визначеного ніж час.
Спроби визначення часу завжди стикаються з проблемою поділу (диференціації) "абсолютного часу" і "відносного часу", які стосуються досліджуваного об'єкту спостереження та спостерігаємої тимчасової системи відліку часу.
Завжди залишається актуальною проблема визначення ентропії часу, яку можна розглядати одночасно як проблему невизначеності надзвичайно коротких проміжків часу по відношенню до об'єкту спостереження та синхронізації цього часу до спостерігаємої тимчасової системи відліку часу.
Якщо глибше осмислювати поняття ентропії часу, і намагатися його математично виразити, наприклад 1/n = f(t) = f(t1)c^2/f(t2)E1)˂f(t3)m, то стає актуальним питання загальної синхронізації часу як фізичного явища так і його імовірнісної просторової структури, усвідомити які в так званій системі відліку "реального часу" одночасно є неможливим з точки зору суперечностей квантових властивостей різних систем.
Такий вираз може здатися безглуздим, але квантові (фотонні) характеристики часу особисто мені вважаються найбільш стабільними по відношенню до нескінченності, тобто більш актуальними для осмислення понять: вічність, душа та нескінченність часу (або його відсутність).

автор тексту - радіоеколог, медичний психолог, 26.01.2024 року від Різдва Ісуса Христа.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 26 Jan 2024, 23:22 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про поняття часу і психологію мислення.

Текст, який був написаний мною вдень: "Якщо глибше осмислювати поняття ентропії часу, і намагатися його математично виразити, наприклад 1/n = f(t) = f(t1)c^2/f(t2)E1)˂f(t3)m", то можна зробити таке припущення: 1/n = f(t - загальний час) = f(t1)c^2 (теперішній час, час спостереження)/f(t2)E1(минулий час)˂f(t3)m (майбутній час).
Поняття свідомість і підсвідомість людини є складними психофізіологічними процесами свідомого, не свідомого і інтуітивного мислення.

Чи є наслідком з того, що я написав, така аналогія з відомою формулою теорії відносності Альберта Ейнштейна E=mc^2, якщо припустити, що E - минулий час, m - майбутній час, c^2 - теперішній час, і чи є це протиріччям цьому: f(t1)c^2 (теперішній час)/f(t2)E1(минулий час)˂f(t3)m (майбутній час)?

Якщо пояснити це запитання ефектами "квантової заплутаності" та "квантової невизначеності", то, практично, це означає, що не сказати конкретно нічого?
У формулі E=mc^2, час є частотою коливань електромагнітного поля фотона; частотою електрона у зв'язаному стані атома, або внутрішньою частотою іншої елементарної частки, та добутком частот елементарних часток і квантових полів, що утворюють загальне енергетичне поле?
Поняття часу немає, як конкретного об'єкту квантового дослідження, наприклад, по відношенню до життя людини та властивостей мозоку щодо мислення та вищої нервової діяльності, бо сформулювати таке поняття часу неможливо з точки зору генезису і гомеостазу в режимі реального часу для усіх процесів, які відбуваються в тілі людини і оточуючому її навколишньому природному середовищі.

Якщо у Вас є будь-які зауваження до цього тексту, Ви можете написати про них тут.

26.01.2024 року, 23 година 59 хвилин, автор тексту - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 30 Jan 2024, 15:39 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
"Про загрозу штучного інтелекту у процесі неконтрольованого повчання"
(геперболічно-саркастичний стиль написання)

Влучно він умів стріляти,
а балакати не вмів, -
другий клас, у всіх реформах,
надзвичайно преуспів.

Стара школа була в шоці,
в шоці, теж, були батьки:
діти провели реформи,
все по-новому тепер:
штучний інтелект навчає,
і смартфони роздає…,
пенсії нема в реформах,
бо ніхто не видає.

Пішла старість в партизани,
щоб повагу наздобути.
Сидить хворий у землянці,
щоб його не «звізданули»…

Далі буде ще крутіше,
і, ніхто не знає як.

Мир навічно позабули…

Бога позабули так.

30.01.2024 року від Різдва Ісуса Христа, автор вірша - радіоеколог, медичний психолог.
Таку стилістику написання, особисто я хтів би заборонити, але по іншому неможна охарактеризувати загрозливу ситуацію,
яка у кожного може бути, якщо він доживе до старості... до пенсійного віку, або до пенсії за станом (вадами) здоров'я.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 03 Feb 2024, 20:17 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Після перегляду відео наукових лекцій по проблемах електродинаміки та теоретичного моделювання протона,
у мене виникли думка, що необхідно якось відділити "курку від бегемота" - це така алегорія, яка вказує на те, що курка ще може взлетіти, а бегемот - ні.

У цьому прикладі f(t1) = (c^2/E1)˂m = (c^2/E2)˂m = f(t2), необхідно зробити деякі зміни, які будуть вказувати, що процес квантового перетворення є не тільки "статистичним", але і повинен мати певний "коефіцієнт корисної дії", який означає різницю між матерією та енергією певного об'єму простору, яка не може бути відокремлена від матерії, і її переходом у квантовий стан.

Тепер, необхідно прийняти якесь рішення і осмілитися його математично записати, наприклад: f(t3) = (v3⸳c^2)/(E1⸳v1))˂m = (v4⸳c^2)/(E2⸳v2))˂m = f(t4), де (E1⸳v1) та (E2⸳v2) повинно означати енергію відповідного простору, яка не наділена квантовими властивостями, а (v3⸳c^2) та (v4⸳c^2) - енергію відповідного простору, яка наділена квантовими властивостями, тобто із рівняння f(t1) = (c^2/E1)˂m = (c^2/E2)˂m = f(t2) можна отримати несиметричне рівняння: f(t3) = (v3⸳c^2)/(E1⸳v1))˂m = (v4⸳c^2)/(E2⸳v2))˂m = f(t4).

Цей текст є моєю особистою думкою і роздумами про поняття "час" і, що таке фотон в стані спокою і в русі.

Якщо у Вас є будь-які зауваження до цього тексту, Ви можете написати про них тут.

03.02.2024 року від Різдва Ісуса Христа, автор тексту - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 07 Feb 2024, 14:47 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про людину, воду, радіацію і самогон.

Авторський текст про визначення моєї кваліфікації, без проведення оцінки відповідності займаній посаді.

Учора та позавчора за допомогою комунікативно-інформаційної мережі Інтернет я самостійно вивчав питання самогоноваріння та виготовлення спирту методом ректифікації.
Це завдання мені ніхто не ставив. Така аналітична робота виконувалася мною за власної ініціативи.

Постановка мети (цілі) дослідження.
У період навчання за спеціальністю радіаційна екологія на загальному рівні нас інформували про радіопротекторні властивості алкоголю. Зазначалося, що найбільший радіобіологічний захисний ефект дає вживання помірних доз алкоголю за певний інтервал часу перед виконанням робіт, які пов’язані з ризиком отримання додаткового опромінення організму. Механізм радіопротекторної дії алкоголю пояснювався зменшенням загального нервового збудження та певним зменшенням утворення вільних радикалів у тканинах та їхньої хімічної активності, наприклад, за рахунок того, що у порівнянні з водою, за масовим показником, при опроміненні спирту утворюється менша кількість йонів Н*, О*, Н, О та радикальних молекул та молекул у збудженому стані, наприклад: Н2, Н2* О2, О2*, ОН, ОН* 2Н202, Н2О2, НО*, Н2*О* (також їх ізотопи і ізомери).

Обґрунтування необхідності роботи.
На тлі загальної економічної кризи, яка найбільш гостро спостерігається в сільській місцевості, та падіння рівня життя населення, яке теж найбільше характерне для депресивних сіл та віддалених від центру поселень, найбільш доступним видом радіопротектроного алкоголю є самогон, який, традиційно, використовується як обґрунтування можливості і доцільності вирішення поточних проблем, та спосіб спілкування у (домашній) не формальній обстановці.

Проблемні питання (загальні та предметні).
Загальні проблеми, які обґрунтовують необхідність і актуальність теми.
У період воєнного стану зберігається стійка тенденція до погіршення якості навколишнього природного середовища, що найшвидше призводить до погіршення якості питної води, довготривалого та стійкого забруднення водоносних горизонтів та водних об’єктів.
Ураховуючи недотримання традицій по збереженню навколишнього природного середовища, традицій самогоноваріння та падіння загального рівня життя, освіти, культури і моралі, що неодмінно призводить до зниження якості виробництва, зберігання та виготовлення продуктів харчування, існує тенденція до погіршення якості самогоноваріння та його кінцевого продукту – домашнього алкоголю – самогону.
Предметним проблемним питанням є низька якість саморобного алкоголю, що може призвести до значних втрат працездатності, та при систематичному зловживанні до погіршення стану здоров’я.

Перспективи досліджень та їх визначення.
З метою визначення перспективи дослідження та її визначення мною була прочитана інформація про технологію самогоноваріння, технологію виготовлення - ректифікації спирту, а також проаналізовано інформацію про обладнання, яке використовується для самогоноваріння та виготовлення – ректифікації спирту в домашніх умовах та на спиртових заводах.
З огляду на високу вартість спеціального обладнання для самогоноваріння та ректифікації спирту, яке виготовляється з нержавіючої сталі, яка відповідає стандартам для харчової промисловості, а також вимогливість до користувачів щодо їх кваліфікації по використанню в домашніх умовах малих ректифікаційних колон та додаткові вимоги до приміщень в яких вони можуть використовуватися (наявність електричної напруги, безперебійного живлення, водопостачання, водовідведення) таке обладнання є дуже обмеженим для його застосування у сільській місцевості, особливо у депресивних регіонах з низьким рівнем життя населення.

Альтернативна перспектива полягала у визначені способів та засобів до підвищення якості самогону в побутових умовах з найменшими затратами особистого часу, енергії та при найменших фінансово-матеріальних витратах.
Напрямок перший альтернативної перспективи був сформульований мною, як пошук технологій та способів їх практичного провадження в процес виготовлення домашнього самогону.
Розглядалася можливість застосування бака меншого об’єму для повторної перегонки самогону, зміни конструкції сухопарника та застосування на виході з сухопарника, який призначений для готового продукту, водяного проточного охолоджувача з лабораторного скла.
У зв’язку з відсутністю вільного часу та необхідного матеріального забезпечення ця альтернативна перспектива мною не реалізована.
Другий напрямок альтернативної перспективи був сформульований, як застосування високоефективних і безпечних сорбентів, які придатні для очищення самогону в домашніх умовах.
Розглядалася можливість застосування активованого вугілля та перманганату калію для додаткової фільтрації самогону та його очищення.
Особисто мною цей спосіб не реалізовувався з міркувань особистісної неприязні до активованого вугілля та по причині того, чо перманганат калію відноситься до прекурсорів, а також навіть у малих кількостях є не біогенним не органічним фарбником, який надає самогону не природній окрас, який не підтверджується користю та якісними органолептичними властивостями, які можуть бути надані самогону при застосуванні їстівних ягід.

Практично, як сорбент, для очищення самогону мною була застосована яблучна сушка (сухофрукт) в об’ємі 0,5 л сухофрукту на 0,5 л самогону в скляну тару об’ємом 1,0 л. Відбувалося настоювання за час 30 хв, при неодноразовому інтенсивному перемішуванні (потряхуванням). Після 30 хв. спостерігалося збільшення об’єму сухофрукту (набухання) та зменшення об’єму (рівня) самогону (поглинання). Після переливання в пляшку 0,5л для відстоювання. За рахунок поглинання сухофруктом відбулося зменшення об’єму самогону до 0,4-0,42 л (400-420 мл).
Після відстоювання в пляшці, самогон знову переливався в банку з сухофруктом, при цьому в пляшці залишалося 0,01-0,015 л (10-15 мл.) осаду самогону з частками та пилом сухофрукту, який не використовувався (зливався). В тарі об’ємом 1,0 л відбувалося повторне настоювання самогону на 15 хв, після чого напій переливався в пляшку 0,5 л для повторного відстоювання. Після 15 хв. самогон зливався в окрему тару, а осад 0,01-,0-015 л (10-15 мл) не використовувався (зливався).
На виході було отримано приблизно 0,4 л (400 мл) очищеного способом абсорбції самогону, який отримав колір схожий на віскі, при цьому мав приємний аромат і привкус сухофруктів, став значно м’якішим і приємнішим на смак. Об’єм цього напою був доведений до 0,5 л додаванняv чотирьох столових ложок харчового спирту, однієї чайної ложки цукру та якісної (чистої) джерельної води. Після цього я знову перелив його в банку, додав 0,1 л сушки яблук та 15 ягід сушеної смородини, і залишив на ніч. Вранці перелів у пляшку 0,5 л.
Отриманий таким способом напій (який до цього був відносно якісним домашнім самогоном, яким мене пригостили), на мою думку, можна використовувати для радіопротекторних потреб при умові правильного дозування та доброї закуски. Цей напій сьогодні мною був наданий моїм друзям на дегустацію.

Вважаю необхідним також добавити, що радіопротекторні властивості алкоголю можуть пояснюватися тимчасовим покращенням біоенергетичного балансу живого організму, який може порушуватися внаслідок дії іонізуючого випромінювання, що викливає тимчасове або стійке порушення терморегуляції.
Порушення терморегуляції організму людини внаслідок дії іонізуючого випромінювання, певною мірою, є очивидно, оскільки з води, яка є універсальним теплоносієм, під дією іонізуючого опромінення може утворювати більше 100 різноманітних хімічних сполук і елементів, теплоємність яких у газоподібному та рідинному стані стає значно меншою. Окрім цього втрачаються властивості води, як універсального розчинника та транспортувальника поживних речовин по всьому організму живої людини і втрачаються властивості води по розиненню і виведенню продуктів метаболізму (розпаду).

Якщо Ви прочитали цей текст, то можете зробити його оцінювання за індикаторами:
Результат роботи/ вищий фаховий рівень (готовий до схвалення або підписання документ/рішення); середній фаховий рівень (готова частина інформації, що використовується для підготовки кінцевого документа/рішення); початковий фаховий рівень (інформація з окремого питання, що готується за типовою формою та/або використовується як основа для проведення аналізу).
Складність роботи та аналізу/ вищий фаховий рівень (створення нової інформації шляхом пошуку рішень та/або проведення аналітичної роботи; середній фаховий рівень (аналіз, синтез та узагальнення інформації із застосуванням стандартних процедур); початковий фаховий рівень (технічні завдання з вузького кола питань, що виконуються на постійній основі).
Стандартизація роботи/ вищий фаховий рівень (пошук нових шляхів і підходів до виконання завдань або удосконалення існуючих); середній фаховий рівень (частково регламентована робота, що передбачає наявність складних питань у межах встановлених повноважень); початковий фаховий рівень ( робота іх чітко визначеними процедурами і правилами з вузького кола питань).
Взаємодія/ вищий фаховий рівень (залучення різних заінтересованих сторін (співвиконавців) для узгодження позицій і шляхів виконання завдань з основної діяльності; середній фаховий рівень (вирішення оперативних завдань, надання/отримання консультацій у межах встановлених повноважень), початковий фаховий рівень (первинне опрацювання інформації та документів, технічна передача/отримання інформації, обмін документами.

До цих критеріїв оцінювання необхідно зробити примітку: якщо в радіоекології враховувати закон Лібіха (закон мінімума екологічного обмежувального фактора), то увесь процес дослідження від постановки мети (цілі) дослідження повинен бути контрольованим. Неможливо робити оцінювання індикаторів, якщо невідома методологія дослідження, відсутні параметри індикаторів, діапазони припустимих і неприпустимих відхилень параметрів, а також відповідності індикаторів поставленному завданню та актуальності раніше поставленних завдань моменту можливості їх виконання та загальній актуальності будь-яких дій, у поточній ситуації, оцінювання якої є окремим завданням не меншого рівня складності.

Коли всі цілі завдання, дійшли, як кажуть, аж до дна,
то, мабуть, це була опора, колись, якогось завдання...
І, що сказав би Архимед?
- Опора є, а дна немає?
Чи: ось, є дно, а де опора?
А, що сказав би Архимед?
- Якщо болить Вам голова, то,
мабуть ближче Ви до дна;
якщо втомились від опори, -
то відпочити Вам пора, була,
якщо ж не відпочили, то заболить і голова.

07.02.2024, автор тексту про радіопротекторні властивості чистої води і самогону, проблеми та способи підвищення їх якості у період воєнного стану - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 09 Feb 2024, 16:17 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про абсорбційне очищення самогону яблучною сушкою (сухофруктами).

Учора запитав у друга, якому давав на дегустацію 0,5л самогона, очищеного абсорбцією сухофруктами яблук, про його оцінку полученого напою.
Він не експерт у таких питаннях, але мав певний досвід роботи у центрі народної медицини, - людина з вищою освітою, у тому числі має спеціальні знання з хімії (по переробці та збагаченню мінеральної сировини) та достатній життєвий досвід.
Друг напій схвалив, неприємних відчуттів та ніяких побічних наслідків від вживання такого алкогольного напою не відчув.
Його товариш, який більше спеціалізується на історичнихї і культурних питаннях, зробив аналогічні відгуки.

09.02.2024.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 16 Feb 2024, 13:02 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Письменність систематизує і орназовує мислення.
(авторський текст про моє власне мислення)

Коли я щось пишу, те, про що думаю, то це є результатом розумової роботи, яка лімітується часом, що є усередненою характеристикою набутого при навчанні і роботі досвіду.

Вільне мислення має свої переваги над безпосереднім записом думки.

Але вільне мислення можна доповнити іншими способами організації мислення, у тому числі: абстрагування, конкретизації, візуалізації, формалізації, дедукції, індукції, узагальнення, синтезу, ізостазії.

Свідомо і несвідомо думаючи про фотон, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла, масу, енергію, Закон збереження енергії, начала термодинаміки, Другий закон Ньютона, я спробував більш глибоко зрозуміти фізичний смисл того, про що писав раніше, а саме: с^2/E˂m. Чи існує практична ймовірність достовірності такого запису?
Наприклад, таку ймовірність можна пояснити так: (v1·с^2)/(v2·E)˂(m·v3)·(v1·c^2). Очевидних суперечностей у такому запису немає.
Але, чи відповідає цей запис: (v1·с^2)/(v2·E)˂(m·v3)·(v1·c^2) ось такому формулюванню: (v1·с^2)/(v2·E)˂(m·v3)·a, де а - прискорення.(?)
Одразу виникає питання: прискорення чого: маси, енергії або одночасно маси і енергії.
Правильна відповідь на це питання, можливо, визначить різницю між симетрією і асиметрією дії прискорення на масу і енергію в момент часу t, а також в за інтервал часу ∆t.(?)

Якщо у Вас є будь-які зауваження до цього тексту, Ви можете написати їх тут.

16.02.2024 від Різдва Ісуса Христа, автор тексту - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 20 Feb 2024, 00:01 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Безкваліфікаційні* роздуми про фотон, час і вічність

1. Припустимо, що прискорення для фотона дорівнює один, і ця одиниця дорівнює швидкості світла у вакуумі.
2. За умови, якщо припущення 1 є справжнім, достовірним і абсолютним, зробимо припущення, що будь-який інший вид енергії не може мати прискорення більше, чим у фотона, тобто максимальне прискорення будь-якого виду енергії дорівнює одиниці або менше одиниці, у порывнянны з прискоренням фотону.
3. За умови дійсності, достовірності і абсолютності припущень 1 і 2 зробимо припущення, що будь-яка маса речовини умовного сталого об’єму не може мати прискорення більше, чим у фотона і більше, ніж у довільного виду енергії, яка має прискорення, яке менше або дорівнює прискоренню фотона.
4. Якщо допустити, що енергія фотона, яка є добутком постійної Планка на частоту, і визначає фізичний смисл поняття «температура», тотожною ознакою якої, для певного об’єму простору, є його внутрішня енергія, то за умови сталості постійної Планка, зміна температури фотона означає зміню його частоти без зміни об’єму. Зміна частоти фотону без зміни його об’єму в певному діапазоні енергій, повинна означати ознаки стабільності фотона, як елементарної частки, при переході його у стан спокою, а елементарний об’єм фотона у стані спокою, який не характеризується поняттям власної частоти одночасно не має будь-яких ознак «власної температури», така елементарна частка фотону у стані спокою, яка не вступає у електромагнітну взаємодію, сильну взаємодію, слабку взаємодію, ядерну взаємодію, може означати власні гравітаційні властивості фотона, які можна охарактеризувати формулою: с^2/E˂m, де Е – власна енергетична характеристика гравітаційної взаємодії фотона у стані спокою.
5. Логічно, що енергетична характеристика фотона, енергія якого характеризується швидкістю світла і власною частотою (с^2), є більшою величиною, чим власна енергетична характеристика гравітаційної взаємодії фотона у стані спокою, а величина с^2/E є меншою, чим m, яка означає масу фотона без будь-якого виду взаємодії, у тому числі гравітаційної взаємодії фотона з іншим(и) фотоном(ами). Це може здаватися парадоксальним, що абсолютна маса фотона у стані спокою може бути більшою, чим будь-яка маса цього фотону у стані взаємодії.
6. Проаналізувавши вище написане можна зробити висновок, що поняття абсолютного часу будь-якої квантової системи є невизначеним і не підлягає визначенню, так само, як маса ізольованого фотона у стані спокою (без гравітаційної взаємодії).
* безкваліфікаційні означає, що така діяльність ніяк не кваліфікована постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298, "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Ось тут закінчився прогрес?
Який прогрес був для фотона?
Вважали час, як частоту,
без частоти, - нема фотона?
Що є фотон без частоти,
і, як його узнати масу?
Ваги у розмір півфотона
ніхто не може розробити, -
ефір від маси відлічити.
І, як тоді дізнатись час,
в якім покоїться фотон?
Із світла, як прийшло Життя?
Нема прогресу без його.

19.02.2024 від Різдва Ісуса Христа, автор тексту - радіоеколог, медичний психолог.

Якщо у Вас є будь-які зауваження до цього тексту, Ви можете написати про них тут.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 29 Feb 2024, 17:12 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про "поняття температури, як власної частоти елементарної частки" 19.02.2024: "4. Якщо допустити, що енергія фотона, яка є добутком постійної Планка на частоту, і визначає фізичний смисл поняття «температура», тотожною ознакою якої, для певного об’єму простору, є його внутрішня енергія, то за умови сталості постійної Планка, зміна температури фотона означає зміню його частоти без зміни об’єму. Зміна частоти фотону без зміни його об’єму в певному діапазоні енергій, повинна означати ознаки стабільності фотона, як елементарної частки, при переході його у стан спокою, а елементарний об’єм фотона у стані спокою, який не характеризується поняттям власної частоти одночасно не має будь-яких ознак «власної температури»".

Такі роздуми, а також перегляд певних спеціалізованих лекцій по ядерній фізиці, привів мене до роздумів про "тунельний ефект" та явище а-розпаду і роздумів про те, чим відрізняється "тунельний ефект" від явища "надтекучості", яке, наприклад, відоме, як надтекучість гелію при наднизьких температурах?

Правильно це чи ні, але, якщо у нейтронах ядра атому гелію енергія "пов'язаних" електронів розподіляється між 4 (чотирма) протонами, а не 2 (двома), то саме такий стан ядра може характеризуватися здатністю до "тонелювання" або надтекучості.
Тобто, якщо систему нуклонів атому гелію розглядати як окремий коливальний контур у складі важкого ядра, то його власна "коливальна частота" (резонансна) у процесі ділення ядра з випромінюванням альфа частки "повинна" суттєво відрізнятися від "власної коливальної частоти системи інших нуклонів цього ядра".

За яких конкретно "статистичних умов" можливе таке явище, яке має назву "тунельний ефект" особисто мені не зовсім зрозуміло, так само, як те, чи є це причинно-наслідковим зв'язком з відомими чи не зовсім відомими видами сил та взаємодій.
І, що, при цьому, означає поняття "температури тунельного ефекту" і "температури коливального контуру взаємодіючих нуклонів" потребує окремого уточнення і визначення, чи є це порняттям тотожнім "дефекту маси".

Сказати щось більш детально про це я на даний час не можу.

29.02.2024 від Різдва Ісуса Христа, автор тексту - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1136 posts ]  Go to page Previous  1 ... 72, 73, 74, 75, 76  Next

All times are UTC + 2 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 43 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cronPowered by phpBB ©