Русский
Select language:
It is currently 22 Jul 2024, 11:01

All times are UTC + 2 hours [ DST ]

Post new topic Reply to topic  [ 1136 posts ]  Go to page Previous  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  Next
  Print view | E-mail friend Previous topic | Next topic 
Author Message
PostPosted: 06 Jan 2023, 10:55 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Якщо прагнути увесь час представити лише "теперішнім" часом, то, з інформаційної точки зору, можна отримати такий математичний вираз:
∞±1х^n/3→(((3х^n)±1)±∆х^n±1)/3←(1х^n)±∆х^n±1)/3, де: "∞±1х^n/3" - "майбутнє", "(((3х^n)±1)±∆х^n±1)/3" - "теперішній час", "(1х^n)±∆х^n±1)/3" - "минуле", то
ймовірнісно, це описує інформаційну катастрофу «теперішнього» часу.
Подібні процеси, мабуть, відбувалися під час розвитку аварійних подій та Чорнобильської катастрофи 26.04.1986 року.

06.01.2023, автор думки про ймовірнісну математичну модель "часу" - радіоеколог, медичний психолог.
Учора я помилково поставив дату 05.01.2022, мабуть тому, що "Новий рік" перестав мною усвідомлюватися як щось нове і перспективне.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 23 Jan 2023, 15:22 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
З книги «Основи радіаційної медицини», Одеський медуніверситет, Одеса, 2002.

Хімічна активність іонізуючого випромінювання дуже висока, а біологічна активність ще вища, тому смерть організму настає внаслідок дії дуже малих енергетичних доз іонізуючого випромінювання, при яких початкові фізико-хімічні зміни лежать за межами найбільш чутливих аналітичних методів.
При таких дозах енергії безпосередні прямі порушення в хімічних зв’язках біомолекул дуже невеликі і вирішальну роль в ураженні відіграють процеси, за яких відбувається посилення первинного ефекту, що розвиваються вже після впливу іонізуючої радіації.
Істотну роль у дії іонізуючих випромінювань відіграє водна фаза клітин і тканин організмів.
Що ж відбувається під впливом іонізуючої радіації на воду?
Припустимо, що молекула води іонізується зарядженою частинкою, в результаті чого вона втрачає електрон: H2O ⇒H2O+ + e–
Іонізована молекула води реагує з іншою нейтральною молекулою води, внаслідок чого утворюється високореактивний радикал гідроксилу ОН
Вирваний електрон також дуже швидко передає енергію оточуючим молекулам води. У результаті виникає сильно збуджена молекула води Н2О*, що дисоціює з утворенням двох
радикалів Н* і ОН1:
Вільні радикали, оскільки містять неспарені електрони, відрізняються надзвичайно високою реакційною здатністю.
У присутності кисню утворюються й інші продукти радіолізу, що також володіють окисними властивостями: гідроперекисний радикал НО2*, перекис водню Н2О2 і атомарний кисень.
У клітині організму ситуація значно складніша, ніж при опроміненні води, особливо якщо поглинаючою речовиною є великі й багатокомпонентні біологічні молекули.
Таким чином, у процесі розвитку променевого ураження у біологічних об’єктів первинна активація здійснюється за допомогою радикалів, що утворюються при радіолізі води у водних фазах колоїдів клітин і тканин. Значення подібної активації полягає в тому, що акт розкладання води на радикали потребує порівняно малої енергії, а утворені радикали мають дуже високу хімічну активність.
Водні фази безпосередньо межують з поверхнями біомолекул, які мають велику кількість активних реакційних груп.
Водні містки, що розділяють ці молекули, не перевищують 3–4 молекулярних радіуси, не кажучи вже про те, що у водній фазі містяться розчинені хімічно активні органічні сполуки. За цих умов радикали, що утворилися, мають можливість безпосередньо реагувати з біомолекулами, а процеси рекомбінації мінімальні.
Радикали, що утворилися при радіолізі води (Н, ОН, НО2), окиснюють і відновлюють різні органічні сполуки. В первинній стадії променевого ураження вирішальна роль належить реакціям окиснення, і біологічна дія пов’язується з радикалами, що окиснюють, — ОН і НО2.
Дію радіації називають прямою, коли іонізуються молекули органічних компонентів клітини, і непрямою, коли випромінювання діє на біосубстрат внаслідок утворення високоактивних продуктів гідролізу води.
Йдеться про первинну дію випромінювання, коли іонізуються або збуджуються молекули, і про вторинну — коли мають на увазі наступне перетворення утворених іонів, радикалів і збуджених молекул.
Було встановлено, що далеко не вся поглинена тканинами організмів енергія іонізуючих випромінювань спричинює біологічний ефект. Імовірність такої взаємодії квантів енергії іонізуючих випромінювань з біосубстратом, коли іонізаційний акт спричинить реакції в клітинах, дуже мала (в межах 0,01–0,0001),
а кількість енергії, що спричинює загибель клітин, є дуже незначною.
Для пояснення даного феномену сформульовано 2 положення. Перше з них — принцип влучення, що характеризує особливості діючого агента — дискретність поглинання енергії.
Друге — враховує особливості об’єкта, що опромінюється (клітини), її високу гетерогенність у фізичному і функціональному відношенні, а, отже, розходження у відповіді на те саме влучення — принцип мішені.
Первісні гіпотези взаємодії іонізуючого випромінювання з біосубстратом виходили зі спрощених уявлень про механізм первинних радіобіологічних процесів на підставі суто фізичних, а пізніше — радіаційно-хімічних закономірностей, встановлених при опроміненні простих систем, без урахування специфіки макромолекул, що сильно ускладнює вже найперші етапи променевої реакції. Більш прогресивною гіпотезою є стохастична, що враховує як фізіологічні, так і індуковані випромінюванням процеси.
Стохастична гіпотеза розглядає будь-який біологічний об’єкт, зокрема, клітину, як лабільну динамічну систему, що постійно знаходиться в процесі переходу з одного стану в інший. Внаслідок крайньої складності системи будь-який такий перехід супроводжується і пов’язаний з багатьма комплексними і елементарними реакціями окремих клітинних органел і макромолекул.
Цілком природно, що в процесі життєдіяльності, завдяки впливу найрізноманітніших, не підлягаючих обліку факторів і найменших невизначеностей вихідного стану, виникає ймовірність «відмов» у елементарних ланках, а внаслідок цього і/або незалежно від них — «катастрофа» усієї системи. Згідно зі стохастичною гіпотезою, під впливом опромінення підвищується імовірність спонтанних порушень гомеостазу клітини, який підтримується численними механізмами регуляції, а первинні радіаційні фізикохімічні зміни є лише поштовхом для таких багатокомпонентних процесів, що призводять зрештою до виявленого ефекту.
Не всі променеві реакції, механізми їхнього виникнення можна пояснити з позиції безпосередньої дії іонізуючого випромінювання.
Найбільш яскравий приклад таких опосередкованих реакцій — відомий з давніх часів хворобливий стан пацієнтів, які піддаються локальному радіаційному впливу при променевій терапії, що за подібністю до алкогольної інтоксикації організму дістав назву «рентгенівського похмілля».
Певну роль у механізмі опосередкованої дії опромінення П. Д. Горизонтів надавав «радіотоксинам». На його думку, радіотоксинами можуть бути аномальні метаболіти, а також речовини, які властиві нормальному стану, але утворюються в опроміненому організмі в надлишковій кількості (гормони, продукти обміну речовин і розпаду тканин, медіатори).
Виникаючі токсини (хінони, ортохінони) впливають і на нейроендокринний апарат, що є причиною низки опосередкованих ефектів, типовим прикладом яких можна вважати згаданий стан «рентгенівського похмілля».

Не коментар до цього тексту, а просто, маленький віршик для російськомовної публіки:

Когда смотреть глаза устали,
короче стала ночь, чем день,
не потому, что света мало,
а потому, что не узреть.

Темно, и доктор не доступен.
Темно, и некому лечить.
Не знает, что поделать, доктор:
вода не может жажду утолить.

23.01.2023, автор радіоеколог, медичний психолог

Добавлено спустя 1 час 48 минут 38 секунд:
Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше время.
"Внаслідок чорнобильської катастрофи в Україні постраждало близько 3 млн чоловік (без м. Києва). Серед них 5237 чоловік втратило працездатність; 187 — хворіло на ГПХ, 30 тис. — захворювання яких пов’язані з наслідками чорнобильської катастрофи.
Серед населення, яке мешкає на забруднених територіях, рівень захворюваності на злоякісні новоутворення постійно збільшується, а захворюваність на рак щитоподібної залози в 1990–1998 рр. збільшилася в 2,5 разу.
Відзначено погіршання стану здоров’я всіх груп первинного обліку потерпілих. Порівняно з контрольними популяціями зросла частота переходу гострих форм захворювань у рецидивуючі та хронічні, збільшилися тривалість, хронізація й інвалідизація, ускладнився перебіг. Відзначено високу частоту поєднання кількох захворювань. Найбільшим у погіршання здоров’я дорослого населення є внесок захворювань нервової системи та органів чуття, системи кровообігу, органів дихання, травлення, кістково-м’язової, ендокринної і сечостатевої систем.
Відзначається прогресуюче погіршання стану здоров’я всіх груп первинного обліку потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи. У них, порівняно з непотерпілими, зросла частота переходу гострих форм захворювань у рецидивуючі та хронічні, збільшилася тривалість перебігу захворювань, схильність багатьох хвороб до ускладнень та інвалідизації. Високою є частота поєднання кількох захворювань.
Основним патогенним фактором є поєднаний вплив іонізуючого випромінювання і психологічного стресу, зумовленого катастрофою та її наслідками, що збільшуються соціально-економічною кризою в суспільстві."
Текст з книги «Основи радіаційної медицини» (стор. 135-136), Одеський медуніверситет, Одеса, 2002.

російськомовний вірш, написаний на українськомовній клавіатурі

Придёт к нам смерть, освобождать.
Зачем во тьме жить безпросветной?
Бог – свет, смерть станет утверждать?
Для света жизнь дарить не станет.
Не буду с нею спорить я.
Спрошу: а Бога как увидеть?
Смерть, отвечай: свет где взяла?
Свет жизни только лишь от Бога.
23.01.2023, автор радіоеколог, медичний психолог.

Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
Re: Последствия 1986 г. Загрязнение Америцием 241. Наше время.
Про критику книги «Основи радіаційної медицини», Одеський медуніверситет, Одеса, 2002.

СПІЛЬНА ДІЯ
ФАКТОРІВ РАДІАЦІЙНОЇ
І НЕРАДІАЦІЙНОЇ ПРИРОДИ
Спільна дія факторів радіаційної і нерадіаційної природи виявляє істотну модифікацію ефектів. Адитивний і нададитивний
ефекти наявні при додатковому впливі НВЧ-випромінення,
підвищеної температури. Суперечливими є результати щодо
спільної з іонізуючою радіацією дії вібрації. Поряд із нададитивним ефектом щодо вироблення умовних рефлексів відзначена радіозахисна дія вібрації в умовах поствібраційного пригнічення окисних процесів. Підвищення летальності експериментальних тварин під впливом зниженої температури нівелюється після попередньої акліматизації.
Експериментально доведено підвищення радіостійкості опроміненого організму під впливом прискорення, лазерного опромінення, високогір’я, слабкого змінного магнітного поля.
Встановлено можливість сумації і потенціювання спільної
дії іонізуючої радіації і токсичних хімічних речовин (нітрати,
солі важких металів, етанол, тютюновий дим, пестициди,
амоній, бензол, сулема та ін.)
Під впливом функціональних навантажень (патофізіологічних станів, травм, хвороб) реакція організму на вплив іонізуючої радіації змінюється.
Зовнішнє гамма-опромінення має здатність змінювати метаболізм радіонуклідів (більш високе накопичення у щитоподібній залозі йоду-131, гальмування екскреції радіоактивного брому). Інкорпорація радіонуклідів (йод-131, плутоній-239)
сприяє зміні перебігу променевої хвороби. При комбінованому
впливі зовнішнього гамма-опромінення і радіонуклідів (лужноземельні, рідкоземельні, плутоній-239) виявлено підвищення
адитивності за виникненням злоякісних пухлин.
Є дані про зміну метаболізму і біологічної дії суміші радіонуклідів порівняно з такими для ізольованих нуклідів.

Критика не професійна.
Скажу, дядьки, Вам:
ця глава, похожа більше на шпаргалку.
Зробити з неї можна план,
щоб написать главу реальну.
Життя, як книга, а у ній,
у вас були сторінки вище:
якщо "пункт 2" не зрозумілий,
читаю "пункт 1" частіше.
23.01.2023, автор радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 24 Jan 2023, 10:33 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про главу 10 книги «Основи радіаційної медицини», Одеський медуніверситет, Одеса, 2002.

Глава 10.
Спільна дія факторів радіаційної і нерадіаційної природи.
(Про індивідуальне розуміння перших двох речень абзацу першого тексту книги: Спільна дія факторів радіаційної і нерадіаційної природи виявляє істотну модифікацію ефектів. Адитивний і нададитивний ефекти наявні при додатковому впливі НВЧ-випромінення, підвищеної температури.)

Особиста думка:
Спільна дія факторів радіаційної і нерадіаційної природи виявляє істотну модифікацію (зміни) ефектів (впливу).
Адитивність – властивість величин, яка полягає в тому, що значення величини, яка відповідає цілому, дорівнює сумі значень величин, що відповідають його частинам, незалежно від того, яким чином поділено об’єкт і незалежно від природи об’єкту.
Поняття адитивності доцільно застосовувати для визначення порогових значень індивідуальної радіочутливості людини, а також для визначення фізіологічних меж вітальної здатності окремих органів та частин тіла, які можуть бути піддані впливу іонізуючої радіації та іншим комбінованим негативним фізичним і хімічним впливам з урахуванням фактору часу дії та часу надання невідкладної медичної допомоги.
Адитивний і нададитивний ефекти наявні при додатковому впливі НВЧ-випромінювання, підвищеної температури.
Основна небезпека НВЧ-випромінювання полягає в тому, що відбувається загальний або локальний нагрів організму, при якому значення величини енергії НВЧ-випромінювання сумується із значеннями проникаючої здатності НВЧ хвиль для кожного конкретного органу, який піддається впливу, оскільки процеси денатурації білкових і ліпідних молекул відбуваються навіть при низьких енергіях впливу, а супутній нагрів біологічних рідин порушує локальні процеси теплообміну та метаболізму.
Підвищена температура навколишнього природного середовища, робочого місця та додатковий захисний одяг, який порушує процеси теплообміну організму сприяють негативним впливам іонізуючої радіації та НВЧ-випромінюванню, під дією яких можуть відбуватися термічні, термохімічні опіки шкіри та слизових оболонок, а також органів дихання та посилюватися радіаційні опіки, у зв’язку з порушенням захисних властивостей шкіри.
Наявність збуджених хімічних елементів, у тому числі благородних газів, які здатні до ультрафіолетового випромінювання, навіть у невидимих для ока величинах, можуть значно посилити деструктивну дію радіаційного та НВЧ-випромінювання на шкіру, слизові оболонки та органи дихання.

Про вібраційні впливи у поєднанні з іонізуючим випромінюванням (особиста думка):
"Суперечливими є результати щодо спільної з іонізуючою радіацією дії вібрації."
Суперечливими є результати щодо вібраційних впливів на людину у поєднанні з іонізуючою радіацією.
Поряд з нададитивним ефектом щодо вироблення умовних рефлексів відзначена радіозахисна дія вібрації в умовах поствібраційного пригнічення окисних процесів.
Слід зауважити, що для дослідження вібраційного нададитивного впливу на людину, вона повинна бути здорова, фізично тренована та спеціально підготовлена.
Якщо вібраційний надативний вплив на людину досліджувався для персоналу, який працював на спецтехніці, в умовах додаткового захисту від загального опромінення та захисту органів дихання то дія слабких і помірних вібраційних навантажень в звичних для людини умовах праці можуть сприяти виникненню умов поствібраційного пригнічення окисних процесів.
В реальному житті, як правило, вібраційні впливи супроводжуються з іншими умовами підвищенної небезпеки та значними шумовими навантаженнями, які можуть мати значний вплив на психіку людини та її здатність виконувати точні і швидкі рухи, у стані загального пригнічення центральної нервової системи та вищої нервової діяльності.
Поствібраційне пригнічення окисних процесів може набувати небезпечних ознак у вигляді пригнічення функцій дихання і серцебиття та загального (тимчасового) порушення обмінних процесів, які можуть призводити до відчуття невгамовної спраги та втрати апетиту.
Дія іонізуючого випромінення на організм у таких умовах вібраційних навантажень може бути загальною, вибірковою або комбінованою.
Довготривалі впливи вібраційних навантажень на людину в умовах іонізуючого випромінювання майже не досліджені, так само як і довготривалі фізіологічні поствібраційні ефекти.
Дія інкорпорованих радіонуклідів на органи і тканини людини в умовах вібраційних навантажень також є не дослідженою. При потраплянні в організм людини ізотопів цезію, стронцію, плутонію та амеріцію, вібраційні навантаження можуть становити значну небезпеку для сердцевої діяльності, органів і функцій дихання кісткової та сполучної тканини, розвитку запальних процесів у суглобах, прискорення поширення ракових клітин, а також посилення радіаційного імунодифіциту.

Вібраційні впливи у поєднанні з іонізуючим випромінюванням та інкорпорованими радіонуклідами можуть призводити до виникнення больового синдрому, порушення функцій пам'яті та уваги, а також (тимчасової) дизорієнтації людини.

Особиста думка про низькі температурні умови, яка виходить за межи моєї компетентності, та освіти за спеціальностями "радіоекологія", "медична психологія":
«Підвищення летальності експерементальних тварин під впливом зниженої температури нівелюється після попередньої акліматизації»
Для людини вплив іонізуючої радіації у поєднанні з низькими температурними умовами залежить від іншивідуальних властивостей організму, спадковості, наявності запальних процесів та травм, видів фізичних навантажень та інтенсивності дихання, наявності теплого одягу, питва, гарячої їжі тощо.
Зниження температури тіла при зовнішньому опроміненні послаблює радіобіологічні ефекти непрямої дії радіації, які пов’язані їз залежністю інтенсивності хімічних, біохімічних реакцій колоїдних розчинів від температури, а також послаблює збудження води і водних розчинів, для яких збільшується теплоємність та підвищується буферна здатність із зниженням температури.
Незначне пониження температури крові сприяє покращенню функцій дихання, але велика насиченість крові киснем підвищує її окисні властивості, що призводить до збільшення утворення вільних радикалів (перекисів) та вторинного ураження клітин.
Зниження температури крові та примусове пригнічення функцій фізіологічного дихання та обмінних процесів в умовах спеціалізованих лікувальних закладів можуть застосовуватися при проведенні процедур з очищення крові (гемодіалізу) та процедур щодо набуття організмом людини тимчасового імунітету при отриманні значних доз радіації (сублетальних, летальних, а також за іншими медичними показаннями, і протипоказаннями щодо не/сумісності з іншими методами лікування).

Автор особистої думки - радіоеколог, медичний психолог.
перевірте, будь-ласка, правильність мого мислення.
24.01.2023.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 30 Mar 2023, 08:44 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
З урахуванням "Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки" (ДСП 6.177-2005-09-02) та визначення "радіоактивних відходів: це розчини, вироби, матеріали, біологічні об'єкти, які вміщують радіоактивні речовини в кількостях, що перевищують величини, які встановлені діючими нормами та правилами і не підлягають подальшому використанню на даному або будь-чкому виробництві та в експерементальних дослідженнях. До радіоактивних відходів відносяться також відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання, які не знаходять подальшого застосування, відпрацьоване ядерне паливо, яке не придатне до подальшої переробки з метою регенерації матеріалів, що діляться та вилучення цінних компонентів", яке наведене в книзі "Сховища радіоактивних відходів в Україні", Київ-2008, сидячі на робочому місці, і думаючи про танкову гармату, калібру 120мм зі снарядами із збідненого урану, я намалював простим олівцем принципову схему індукційного поршньового бета-реактору "калібру 80мм" із стінками робочого циліндру товщиною 20мм. Основним принципом дії такого дослідницького реактору передбачаю електро-індукційний розігрів контактного типу (у тому числі за рахунок механічного та електромагнітного тертя) робочих поверхонь реактору та поршня з метою підвищення робочої температури поверхонь, що взаємодіють, та робочого тіла, яке буде подаватися в реактор, а також додаткового "робочого тіла", яке може використовуватися для охолодження робочого об'єму реактора (циліндру) та видалення з нього залишкового радіоактивного матеріалу (продуктів активації).
Питання, які залишаються "розумово" не вирішеними:
- який вид робочого тіла можна використовувати в камері згоряння подібного реактору;
- яким повинен бути робочий цикл такого реактору: двотактний або чотиритактний;
- який матеріальний та агрегатний стан робочого тіла, з урахуванням фізичної надійності матеріалів, може бути, якщо в контактній зоні "циліндр-поршень" буде утворюватися плазмоподібна речовина підвищеної радіоактивності та гама активності.

Сиджу, туплю, в своїм неробстві,
і, думаю: коли помру,
яке скажу я Слово Богу,
якщо я душу загублю?

Не знаю, навіть, що сказати.
Не зможу думати про те,
який, без тіла, розум мати,
і чим душа безсмертна є.

30.03.2023, автор радіоеколог, медичний психолог.

Постановка наукового завдання (формулювання проблематики досліджень) гіпотетичного електро-індукційного реактору (бета)електронного потенціювання поршньового типу:
1. Дослідження процесів виробництва радіоактивних матеріалів низької активності.
2. Дослідження умов обробки низько активних радіоактивних матеріалів та фізичних, часових і контактно-просторових параметрів взаємодії низько активних радіоактивних матеріалів в умовах електронно-емісійного потенціювання та гама опромінення.
3. Отримання радіохімічних сумішей газів та рідин.
4. Дослідження пірофорних властивостей низько активних сплавів радіоактивних металів.
5. Отримання гідритів низько активних сплавів радіоактивних металів.
6. Отримання карбідів низько активних сплавів радіоактивних металів.
7. Дослідження процесів електрохімічної окислюваності та стійкості до окислюваності низько активних сплавів радіоактивних металів.
8. Дослідження умов об’ємного детонування газо-паливного робочого тіла (суміші) в умовах електронно-емісійного потенціювання та гама опромінення низько активних сплавів радіоактивних металів в залежності від фізичних, часових і контактно-просторових параметрів взаємодії.

Тоска і скука, день чудовий,
Зима весною нам прийшла,
десь, на природі, є свобода,
колись, мабуть, було життя...

Життя, це, зовсім, не херня.

Чому з херні, херня виходить?
А, як з херні зробить продукт?
Щоб цей продукт не був херовий,
Щоб світленьким, як сонце був?
Херню як світлом освітити,
і, щось херове освітлити?
І, як прискорити процес,
щоб для херні пішов регрес,
прогрес для світла наступив,
щоб не херня була, а мир.

30.03.2023, автор вірша - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 12 Apr 2023, 11:11 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Не професійний фізико-технічно-радіаційний аналіз статті: «Радіаційні характеристики напівпровідникових детекторів a, β, γ випромінювання на основі p-і-n структур і застосування в дозиметричних і радіометричних приладах»
Твердження статті:
1. «З малюнка 3 видно, що ефективність реєстрації a-часток детектором практично близька до 100% та зберігає лінійну залежність у широкому діапазоні інтенсивності a-випромінювання.
2. При цьому, для товщини детектора 300мкм величина заряду, генерованого в ньому однією часткою з мінімальною енергією іонізації, становить 23000-25000 електронно-діркових пар. Частки з більшою іонізуючою здатністю, наприклад a-частки, створюють набагато більші заряди. При цьому вважається, що на утворення однієї електронно-діркової пари витрачається енергія біля 3,6 еВ.
3. Характеристика детектора, згідно малюнку 3, являє собою графік залежності підрахунку часток(од/хв) від щільності потоку (од/см^2хв).
4. Як зазначено у вступній частині: «Напівпровідникові детектори є перспективнимидля реєстрації різноманітних видів випромінювань та часток. При їх застосуванні в дозиметричній та радіометричній апаратурі важливу роль відіграють радіаційні характеристики, а саме – розрахункові характеристики і їх залежності від інтенсивності та енергії часток і випромінювань. Ці характеристики визначають діапазон вимірювання потужності випромінювань або щільності потоків, точність вимірювання цих величин та інші параметри. В свою чергу радіаційні характеристики залежать від конструктивно-технологічних параметрів та властивостей напівпровідникового матеріалу детекторів.
5. На Рис. 1 Схематично зображено кремнієва p-i-n структури у вигляді планарного діоду.
6. Для збільшення товщини області просторового заряду (ОПЗ), яка формується при прикладені зворотньої напруги до p-n переходу і є робочим об’ємом детектора використовують високоомний матеріал.
7. Електричне поле в ОПЗ розводить в протилежні сторони електронно-діркові пари, генеровані при поглинанні енергії від високоенергетичної частки або гама-кванту при їх взаємодії з матеріалом кремнієвої підкладки. Електрони збираються електродом підкладки, а дірки збираються верхнім діодним електродом. Цей процес відбувається в масштабі наносекундних відрізків часу, так, що носії заряду формують сигнал від частки у вигляді короткого зарядового імпульсу, що поступає на вхід зарядочутливого попереднього підсилювача-перетворювача (ПП), який перетворює зарядовий імпульс на імпульс напруги, що несе інформацію про енергетичні та інші параметри поглинутої частки або кванту випромінювання.
8. Для високоомного кремнію (p≥3-5х10^3 Ом*см) при достатньо високих зворотних напругах на p-n переході(60-80В) можлива ситуація, коли ОПЗ досягає зворотної сторони пластини, тобто досягається режим повного збіднення і об’єм робочої області стає максимальним. Для товщини детектора 300 мкм величина заряду, генерованого в ньому однією часткою з мінімальною енергією іонізації, становить 23000-25000 електронно-діркових пар.
У зв’язку з тим, що фізичні радіаційні характеристики кремнієвої p-i-n структури у вигляді планарного діоду у цій статті не наведені, так само, як і принципи і методи дослідження їх фізичних радіаційних властивостей, то я буду використовувати загально відому інформацію про властивості іонізуючої здатності гама і альфа випромінювань:
гама-випромінювання: енергія 0,1-20 МеВ, швидкість поширення у вакуумі 300 000 км/с, довжина пробігу у повітрі – стотні метрів, довжина пробігу у біологічних тканинах людини – десятки сантиметрів, іонізуюча здатність (пар іонів у повітрі) – 1 пара/см (10000-30000 пар на довжину пробігу у повітрі);
бета-випромінювання: енергія 0,1-2,0 МеВ, швидкість поширення у вакуумі 270000-280000 км/с, довжина пробігу у повітрі до 15 м, довжина пробігу у біологічних тканинах людини - до 1 см, іонізуюча здатність 5-10 пар іонів на 1 мм пробігу у повітрі;
альфа-випромінювання: енергія 1-10 МеВ, швидкість поширення у вакуумі 20000км/с, довжина пробігу у повітрі до 20 см , у біологічних тканинах людини – до 50 мкм, іонізуюча здатність у повітрі 10000-20000 пар іонів/мм.
У статті перевагами детектора визначено:
1. Можливисть створення тонкого вхідного вікна (товщиною в декілька мікрон), що забезпечує мінімальне поглинання енергії в пасивній поверхневій облонці детектора.

Зауваження для прямих вимірювань об’єктів навколишнього природного середовища, а також визначення поглиненої та еквівалентної дози дозиметриста в режимі реального часу це перевагою не можна назвати.

2. Пасивація периферії p-nпереходу за допомогою термічного SiO2забезпечує низькі значення темнового струму детектора (1-2нА/см^2) в широкому діапазоні зворотних напруг (0-100В) і стабільність його електричних характеристик.

Зауваження: при використанні не постійної, а перемінної напруги, чи може графік залежності щільності потоку часток (од/см^2*хв) та підрахунку часток мати вигляд прямої, яка зображена на Рис. 3?

3. Для часткового зменшення впливу електромагнітних коливань вхідне вікно альфа-детектора покривається шаром алюмінію товщиною 1 мкм. Для альфа часток з енергією 5 МеВ глибина поглинання в кремнії становить біля 100 мкм, тому стандартна товщина пластини 400-460 мкм не лімітує ефективність реєстрації.
Зауваження: з тим, що не лімітує – згоден, але чи забезпечує 100% реєстрацію саме альфа часток, а не вторинних електронів розпаду і іонізації кремнієвої p-i-n структури детектора (перетворювача)?
4. На рис. 3 показана розрахункова характеристика альфа детектора з активною площею 1 см^2 для джерела з рівномірно розподіленою по площі альфа активністю. З малюнка 3 видно, що ефективність реєстрації a-часток детектором практично близька до 100% та зберігає лінійну залежність у широкому діапазоні інтенсивності a-випромінювання

Зауваження: необхідно було перевірити детектори p-i-n кремнієвої структури товщиною пластин 100, 200, 300 мкм, та отримати відповідні робочі графіки залежності щільності потоку та підрахунку частинок в наносекундному діапазоні часу, щоб стверджувати, що ефективність реєстрації детектором альфа-часток становить 100%.

Сьогодні скачав в Інтернеті «ПРАКТИКУМ З ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ для студентів фізичного факультету», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів ЛНУ - 2012, але ще не прочитав.

Вірш "власні роздуми про вічність"

Сиджу – туплю, пишу, скучаю;
Свободу часом пригадаю,
Життя минає, що було. То краще було?
Що прийшло? А, що попереду чекає?
- Не знаю я, а Бог лиш знає?
Пророку важко як було.
А, скільки часу вже прошло?
Яка ж то «міра» у життя.
Де вічність, часу там нема…
Мовчання, тиша.
Мудрість в чому; коли у часу є межа?
У часу – вічність, за межою?
Яким те, – вічне, є життя?

12.04.2023 від Різдва Ісуса Христа, автор вірша і тексту - радіоеколог, медичний психолог.

Доповнення тексту не професійного фізико-технічно-радіаційного аналізу статті: якщо в статті зазначено, що електричне поле в області просторового заряду кремнієвої p-i-n структури детектора розводить в протилежні сторони електронно-діркові пари, генеровані при поглинанні енергії від високоенергетичної частки, то для реєстрації альфа-випромінювання необхідно також розглядати ситуацію недостатку (не стачі) вільних електронів, при поглинанні альфа часток та, відповідно, зміни умов і властивостей електро-магніто-проникності кремнієвої p-i-n структури детектора в умовах реального часу з реєстраційною здатністю до наносекунд.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 26 Apr 2023, 11:40 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
26.04.2023

Вірш "Про не визначену ситуацію і поезію"

Перед загрозою війни,
на землю чорні дні найшли,
світились чорні кольори,
зорею чорною були.

Перед загрозою війни,
літа спекотні до нас йшли,
ліси Чорнобильські горіли,
щоб нагадати крихкість миру.

Перед загрозою війни,
на нас весною йдуть дощі,
це небо плаче за життям,
щоб на землі мир зберегти?

Перед загрозою війни,
минають швидко всі часи,
вчорашні мрії потускніли,
розбиті спогадом Війни.

То де ж та міра для війни,
яка для миру буде міра,
щоб відрізнити їх могли,
як плевели від зерен хліба?

автор - радіоеколог, медичний психолог, 26.04.2023


Top
 Profile  
 
PostPosted: 08 May 2023, 09:50 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Вірш "Про видиме і не видиме" (і обмеженість власної свідомості)

Чи є асиметрія в законі симетрії,
або вісь симетрії – пряма, чи завжди?
Якщо в точці простору десь є кут заломлення,
то його властивості стабільними є?

Із швидкістю світла летить думка простором,
оптичних властивостей пошук веде,
без тіні є світло в краю ідеальному,
в житті не реальному простір не є?

І, як те осмислити, що не побачити,
і світло узріти, тінь де не є?
Обмежені люди своєю свідомістю,
обмежує смерть усе те, що є?

08.05.2023, автор вірша радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 08 May 2023, 14:34 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Вірш "роздуми про ситуацію"

Із скріпки зробив я дужку приціла,
дивлюсь на столі картинки тварин,
у ліній прямих, крива є відхилень, -
ймовірність розподілу точності цілі.

Робота важлива, для когось у всьому,
а точність важлива для мене лише,
помилка у русі і в пострілі мимо,
буває тваринам життя шанс дає.

У думці і слові коли помилились,
в суспільстві людині і шанс не дають...
Стріляти не можна, щоб жити у мирі,
і цілитись теж, бо всі, все ж, - помруть.

Терпіти не можуть одні люди інших,
а смерть у собі не впізнають,
вона потішається з "дурнів безгрішних",
що творять її, як волю свою (чужу).

Усе по закону, так впевнений кожен,
якщо по закону, - нема в тім гріха?
Попи і священники чомусь замовкли,
для них священна за церкви війна(?).

Духовність моралі, мораль чи духовна,
чи Духом наповнена жива душа?
Законність для тіла – душі беззаконня?
Духовних законів в державі нема.

Якщо всі помруть, і ніхто не воскресне,
то марним стає навіть життя.
Закон воскресіння ніхто не придумав,
придумали лиш, як ускладнить життя.

Те все, що твориться, по суті – безбожжя,
не здатен ніхто нікого воскресить,
бо вічність у Бога, а всі люди – смертні,
без Бога - лиш смерть, не вічність, а мить.

Якщо смерть – закон, а життя не законне,
і всі позабули закони життя,
то миру нема, і йому не воскреснуть,
чекає усіх нескінченна війна.

Нема Перемоги – державного свята,
Нема Перемоги, як День вихідний,
і день Воскресіння не став, як святковий,
усі ми – раби, у вічній війні?

08.05.2023, автор радіоеколог, медичний психолог


Top
 Profile  
 
PostPosted: 16 May 2023, 17:21 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про "геометрію" часу.
Питання (постановка задачі): чи може у трьох вимірному просторі функція часу мати лінійний вигляд?
Формулювання відповіді (постановка задачі (2)): якщо у трьох вивимірному просторі функція часу є трьох вимірною, то вона повинна бути рівномірною у кожному з вимірів.
Побудова гіпотези (постановка задачі (3)): якщо у трьох вимірному просторі функція часу є лінійною, і незалежною хоча б від одного з напрямків простору, то вона є незалежною від простору взагалі, тобто є не матеріальною.
Перевірочний алгоритм (гіпотетичний): достовірність часу Всесвіту та любої (природної або штучної) самостійно або примусово синхронізованої системи або природнього об'єкту може бути підтверджена його повною синхронізацією з іншою системою обо природним об'єктом на протязі нескінченного часу, що практично перевірити не можливо, у зв'язку з обмеженістю самих об'єктів, засобів та методів вимірювання. Тобто, час, якщо він є, має не матеріальну сутність, що не підлягає обмеженню трьох вимірним простором.
Під умовою повної синхронізації розуміється ефект взаємодії, при якому загальна ентропія взаємодіючих систем не буде зростати.
Тобто час це абстрактне поняття, від якого не відбувається самостійно або примусово внутрішня енергія будь-якої елементарної точки простору, яка наділена поняттям об'єм.

Сиджу собі під час відпустки, подумав про час, і написав те, про що подумав (цей текст).

16.05.2023 року від Різдва Ісуса Христа, автор радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 31 May 2023, 23:02 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Як, математично, можна записати функцію реального часу в тривимірному просторі, який, як біосфера Землі є самопідтримуючою і самосинхронізуючою взаємозалежною живою системою, в якому час не є окремим додатковим виміром?
Так:
f(t) = (xyz)+3
f(t) = (x+y+z)+3
f(t) = 3(xyz)
f(t) = 3(x+y+z)
f(t) = 3x+3y+3z
Якщо допустити (не виключити), що кожен з цих виразів може бути в тій чи іншій мірі справедливий для загальної характеристики реального часу і кожен з виразів хоча б в найменшій частині (яка більше нуля) залежить від інших, то для правдивого і достовірного опису функції реального часу в реальному просторі загальна кількість варіантів математичних, фізичних і термодинамічних залежностей може мати кількість варіантів, яка прагне до нескінченності: f(t) = (xyz)+3 → ꝏ; f(t) = (x+y+z)+3→ ꝏ; f(t) = 3(xyz)→ ꝏ; f(t) = 3(x+y+z)→ ꝏ; f(t) = 3x+3y+3z→ ꝏ.
При одночасному рівноймовірністному математичному розподілі усіх функцій часу в один конкретний момент реального часу, можна отримати ймовірнісну обмеженість функції нескінченності часу з точки зору інших математичних сценаріїв функції часу, що є критичним для живої біологічної системи біосфери в цілому так і по відношенню до кожної конкретної (живої) людини.

Ви можете висловити тут свою думку і усі критичні зауваження до цього тексту про час.

автор тексту про математично-геометричну функцію часу в реальному часі - радіоеколог, медичний психолог, 31.05.2023 року від Різдва Ісуса Христа.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 02 Jun 2023, 11:28 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Вірш про корупцію.

Приніс пожертву я попу,
її забрали СБУ.
Державні гроші, - вчиниш що?
Ба, не друкує гроші Бог.
Йому в грошах нема потреби.
Згоріла праця, як та жертва;
людини віра в щось була,
добро хтось вчинить і діла…
Без віри не творить ні хто, хто вільний.
Рабство не дано від Бога;
рабство від людей, а, також і від нелюдей.
Немає миру.
Гроші є, а Бог, Він гроші не бере.
І, де ж тоді шукати мир?
Часи минули, й мир не йде.
А суд людей – не Божий суд,
і вирок буде в чом попу?
Пожертву взяв, а хтось забрав,
І Богу, все ж, не передав.
Корупція, це, мабуть, зло.
Ніхто не здатен ні на що,
а це не злочин, а неробство.
Як не згадати землеробство,
що всі ми в Землю увійдем,
пред нею хто корупціонер?
Як праця, гроші – від землі,
а віра в Бога – лиш з гори.
Біда і горе, от і все,
і сказки, приказки кінець.
Кінець приходить всім живим.
А, хто помер, молитись їм
нема можливості уже.
Молитву в жертву принесе,
свій час життя, той, хто живе…
А, кого вислухає Бог?
Який той буде, Божий суд?

02.06.2023 автор - радіоеколог, медичний психолог.

Читайте люди, СБУ,
ось, я пишу листа попу:

Представив Бога, я, як час.
Може, Господь, десь серед нас?
Якщо час є?
Якщо нема?
Для Бога це не є біда.

Час не набрати про запас,
покласти в сейф, проценти взяти,
сказати: завтра Вам віддам,
той час, що вчора в Вас забрав…

Життя минає так, як час.

Якщо помру, то вічність – час,
нема минулого в якому,
нема майбутнього для нього,
залишилось лише, що є,
життя для плоті в нім не є;
і ким я стану перед Богом?

Діла, як полум’я згорять...

Що можна Господу сказати?

Немає тіла почуттів, від страху,
навіть розум зник.

Хто я? Що я в житті зробив?

Шукав лиш час, що Бог є в нім.

Якщо ж нема ознак часу,
то Бог існує поза часом.

Бог недосяжний, Бог не час.
Бог – Вища Сутність, не на час.

Немає Істини в часу.

Представив я: колись помру,
немає жалю ні про що;
свій, Богу, труп не подарю...

Згниє і тіло у землі,
а, може, у вогні згорить…
І, що мені тоді з того?
Шукав я час, а смерть знайшов?

Немає тіла й язика,
в смерті про Бога запитати.

Минає все, мине і смерть,
як час минулий перед Богом.
Проходить все, і це пройде.
І, що про Бога скаже смерть:
Бог є життя, а я - не є.

Спитати про життя у Бога,
яким те, вічне, є жититя?

я, мабуть винний, перед Богом,
що написав попу листа,
про те, що сам не розумію.
І не наставить піп мене.

Нема часу, не повернеться.
Для СБУ, я не слуга.

І піп мене не пам'ятає,
піп схуд, його я ледь впізнав.

Проходить час, стирає пам'ять,
а миру, як часу, - нема.

А, може Путіна спитати:
піп - Бога, чи його, слуга?

Є, що сказати, дядя Путін?
Попа Ви самі вербували?
Яке завдання СВО виконувати поручали?
Чи знав піп план, і, що за план?
Піп сам брав мир, чи ще хтось брав?
Де дівся час, чи час це - мир?
Чому життя Бог сотворив?

автор - радіоеколог, медичний психолог, 02.06.2023 від Різдва Ісуса Христа.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 06 Jun 2023, 17:06 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Інформація з мережі Інтернет НАН України.
ГІДРОЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Площа водойми-охолодника Запорізької АЕС становить 8,2 км2, об’єм води — 47 млн м3.
У рідких скидах реакторів типу ВВЕР, якими оснащені всі діючі АЕС України, міститься широкий спектр радіонуклідів — 3H, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 57, 58, 60Co, 65, 95Zn,
89, 90Sr, 95Nb, 99Mo, 103, 106Ru, 110mAg, 124, 125Sb, 123mTe, 131I, 134, 137Cs, 140Ba, 140La, 141, 144Ce.
Основну частину рідких скидів АЕС становлять продукти поділу. До їх складу входять передусім тритій, а також радіоізотопи таких біологічно значущих елементів та їхніх хімічних аналогів, як йод, стронцій, цезій, церій, рутеній та ін.
Другу групу радіонуклідів становлять продукти корозії матеріалів активної зони реактора і першого контуру теплоносія — 51Cr, 54Mn, 60Co та ін.
Нарешті, пошкоджені оболонки твелів можуть бути причиною появи у скидах слідових кількостей трансуранових елементів, проте їхні активності зазвичай нехтовно малі порівняно зі скидами інших радіонуклідів.

Коментар: серед сценаріїв аварійних подій необхідно розглядати такий, як не передбачувані витрати води з водойми охолоджувача та наднормативне нагрівання води водойми охолоджувача, що може зумовлювати необхідність його поповнення за рахунок "свіжих" вод р. Дніпро (вище за течією) з метою запобігання виникнення НС на Запорізькій АЕС.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 14 Jun 2023, 11:37 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Поняття і розуміння фізичного змісту функції часу для неживого об’єму простору і живої людини.

Якщо об’єм куба це функція від довжини його сторони в початковий момент часу t0, тобто:
V/f(t0) = x^3/(t0), то зміна об’єму куба ∆V=(x±∆x) не тотожна зміні функції часу ∆V≠∆t, оскільки x≠t, ∆x≠∆t.

Для шару (кулі) V=4/3πr^3,
∆V=(4/3πr±∆r)^3,
V/f(t0)=4/3πr^3≠∆V/f(t±∆t), у звязку з тим, що ніхто не доказав, що ∆r=∆t, та/або ∆V=∆t.

Якщо хтось знає докази про те, що: x=t, ∆x=∆t, r=t, ∆r=∆t, і можете навести їх з точністю до нуля (нульового часу), тоді я скажу, що ця людина подібна Богу.

14.06.2023 року, автор тексту про час і його математично-геометричне розуміння - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
PostPosted: 26 Jun 2023, 14:58 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про часові і квантові властивості простору.
E=mc^2, де: E – енергія, m – маса, c – швидкість світла у вакуумі
E=v*mc^2/ v = (vm)+(vc^2)/v, де: v – об’єм простору
E=mc^2= hʋ, де: h – постійна Планка, ʋ - квантова частота (або частота квантового явища)
E=mc^2= hʋ = (vh)+(vʋ)/v

Висновок: якщо час є властивістю простору, то він не залежить від його квантових властивостей, тобто час є не матеріальним поняттям, для якого можуть бути застосовані взаємно суперечливі, з фізичної точки зору, характеристики: стабільності (vh), змінності, квантування, дискретності, частоти (vʋ) та загальної однорідності (ізотропності) для усього об'єму усвідомленого (розглядаємого) простору (об'єму - v).
При не матеріальних властивостях часу (як поняття) і відсутності матеріальних носіїв часу, з точки зору наукового матеріалізму, можна стверджувати, що матеріальних ознак часу немає.

автор тексту - радіоеколог, медичний психолог.
26.06.2023 року від різва Ісуса Христа


Top
 Profile  
 
PostPosted: 12 Jul 2023, 16:48 
Offline
Светлость

Joined: 24 May 2017, 21:54
Posts: 1131
Reputation point: 1
Человек с репутацией
Про фізико-математичне розуміння різних властивостей поняття "часу"

В міру свого розуміння, прочитав статтю у Вікіпедії, про закон Шарля Кулона.
Про силу кулона, яка виникає при взаємодії елементарних зарядів і про формулу електричного поля, яка не дає визначення під дією яких сил (внутрішніх чи зовнішніх) може змінюватися щільність заряду.
Як відомо з визначень Макса Планка про квантування енергії електромагнітного випромінювання, і його визначення квантової енергії, коли енергія кванта визначається як добуток постійної Планка на частоту фотона, стає зрозумілим, що частота фотонного випромінювання у момент виникнення може визначатися саме величинами елементарних зарядів, що взаємодіють між собою та відстанню їх взаємодії, від якої безпосередньо може залежати енергія фотона (фотонів).
Враховуючи Закон збереження елементарних зарядів, при визначенні квантової енергії фотона завжди повинна зберігатися постійна величина, яка характеризує Закон збереження, і такою величиною є постійна Планка.
Якщо спробувати охарактеризувати Закон Кулона, то, певною мірою, таким аналогом постійної Планка є не тільки величини елементарних зарядів, але і коефіцієнт пропорційності, який змінюється в основному тільки за рахунок зміни коефіцієнта електромагнітної проникності середовища (енергії електромагнітного поля). Тобто в коефіцієнті пропорційності Кулона значення 4пі відповідає теоретичній можливості повної зміни знаків двох елементарних зарядів, які взаємодіють між собою, на протилежні?
Для особисто мого усвідомлення важко співставити формулу електричного поля Кулона і основну формулу відносності Альберта Ейнштейна, щоб зрозуміти за рахунок чого спонтанно можуть виникнути сили, які призводять до ядерних перетворень, тобто до виникнення явища радіоактивності.
Альберт Ейнштейн мабуть довго думав над законом Кулона і над формулою електричного поля, перед тим, як зрозумів, що не можна давати визначення швидкості світла у вакуумі більше, ніж с^2, бо згідно закону Кулона відстань між елементарними зарядами не може змінюватися більше ніж квадрат цієї величини, тобто вона конечна і обмежена у просторі для електромагнітної взаємодії двох елементарних зарядів, за рахунок чого відбувається явище випускання (виділення) фотона.
Принцип квантування енергії також пояснюється математичною логікою можливості зміни спіну елементарного заряду на величину пі, згідно коефіцієнту пропорційності Шарля Кулона.
То, що таке час, і яке його визначення з точки зору закону збереження елементарного заряду і закону взаємодії двох елементарних зарядів – зовсім різні поняття: - як часу стабільного явища, за законом збереження заряду, і часу, - як процесу зміни величини (напруженості) електромагнітного поля та відстані між елементарними зарядами, що взаємодіють між собою. При цьому необхідно також враховувати можливість гравітаційної взаємодії двох елементарних часток з однаковим елементарним зарядом, для яких поняття часу буде характеризуватися - як умовно однорідне середовище (явище однорідності часу, яке чимось схоже за властивостями до механичних і звукових хвиль).

Якщо у Вас є наукові зауваження до цього тексту, напишіть їх, будь ласка.

12.07.2023 року у день святих апостолів Петра і Павла, автор - радіоеколог, медичний психолог.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1136 posts ]  Go to page Previous  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  Next

All times are UTC + 2 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 40 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  Powered by phpBB ©